Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 6

 1. Ngoại thất của Village House Teine ở Nishi-ku

  Village House Teine

  Miyanosawa 3 Jo 3-19, Sapporo-shi Nishi-ku, Hokkaido

  Miyanosawa Station - Sapporo Municipal Subway Tozai Line - 11 phút đi bộ, 0.9 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   2-307 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   2-208 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Miyanosawa ở Teine-ku

  Village House Miyanosawa

  Nishimiyanosawa 4 Jo 3-2-10, Sapporo-shi Teine-ku, Hokkaido

  Inazumikoen Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 16 phút đi bộ, 1.3 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   2-508 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   8-501 Tây Nam (Tòa 8 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   8-502 Tây Nam (Tòa 8 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Tomioka ở Teine-ku

  Village House Tomioka

  Tomioka 1 Jo 4-4, Sapporo-shi Teine-ku, Hokkaido

  Inazumikoen Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 2 phút đi bộ, 0.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥33,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 2DK
   Phòng:
   1-401 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   7-508 Tây Nam (Tòa 7 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   6-406 Tây Nam (Tòa 6 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Shinkawa ở Kita-ku

  Village House Shinkawa

  Shinkawa 6 Jo 15-6, Sapporo-shi Kita-ku, Hokkaido

  Hassamu Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 33 phút đi bộ, 2.6 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   6-307 Tây Nam (Tòa 6 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng gas FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.72m² / 1LDK
   Phòng:
   3-307 Tây Nam (Tòa 3 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng gas FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   6-308 Tây Nam (Tòa 6 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng gas FF
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Kotoni Dai 2 ở Nishi-ku

  Village House Kotoni Dai 2

  Hassamu 10 Jo 1-2, Sapporo-shi Nishi-ku, Hokkaido

  Hassamu-Chūo Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 7 phút đi bộ, 0.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   4-408 Tây Nam (Tòa 4 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng gas FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   4-301 Tây Nam (Tòa 4 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng gas FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥43,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   6-109 Tây Nam (Tòa 6 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Hassamu ở Nishi-ku

  Village House Hassamu

  Hassamu 11 Jo 6-6, Sapporo-shi Nishi-ku, Hokkaido

  Hassamu Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 11 phút đi bộ, 0.9 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥63,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   68.91m² / 3LDK
   Phòng:
   2-303 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực