Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 15

 1. Ngoại thất của Village House Matsuyori ở Izumo-shi

  Village House Matsuyori

  Matsuyorishimocho 367, Izumo-shi, Shimane-ken

  Izumoshi Station - JR Sanin Main Line (Yonago - Masuda);Ichibata Electric Railway Kitamatsue Line - 34 phút đi bộ, 2.7 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-105 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-402 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-209 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Takatsu ở Masuda-shi

  Village House Takatsu

  Takatsu 4-17, Masuda-shi, Shimane-ken

  Masuda Station - JR Yamaguchi Line;JR Sanin Main Line (Yonago - Masuda);JR Sanin Main Line (Masuda - Shimonoseki) - 39 phút đi bộ, 3.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-409 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-404 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-410 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Kannushi ở Gotsu-shi

  Village House Kannushi

  Ninomiyacho Kannushi 458-1, Gotsu-shi, Shimane-ken

  Uyagawa Station - JR Sanin Main Line (Yonago - Masuda) - 9 phút đi bộ, 0.7 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-405 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-204 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-206 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Kute ở Oda-shi

  Village House Kute

  Kutecho Satsuka 1, Oda-shi, Shimane-ken

  Kute Station - JR Sanin Main Line (Yonago - Masuda) - 15 phút đi bộ, 1.2 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-406 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-303 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-107 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Shiroeda ở Izumo-shi

  Village House Shiroeda

  Shiroedacho 401-1, Izumo-shi, Shimane-ken

  Izumoshi Station - JR Sanin Main Line (Yonago - Masuda);Ichibata Electric Railway Kitamatsue Line - 32 phút đi bộ, 2.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   1-302 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   2-104 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   2-302 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Unshu Hirata ở Izumo-shi

  Village House Unshu Hirata

  Tofukucho 243-47, Izumo-shi, Shimane-ken

  Unshū-Hirata Station - Ichibata Electric Railway Kitamatsue Line - 23 phút đi bộ, 1.8 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.06m² / 2DK
   Phòng:
   1-308 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.06m² / 2DK
   Phòng:
   1-305 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 7. Ngoại thất của Village House Chikuya ở Matsue-shi

  Village House Chikuya

  Yadacho 469, Matsue-shi, Shimane-ken

  Higashi-Matsue Station - JR Sanin Main Line (Yonago - Masuda) - 30 phút đi bộ, 2.4 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-204 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 8. Ngoại thất của Village House Hikawa ở Izumo-shi

  Village House Hikawa

  Hikawacho Shobara 3899, Izumo-shi, Shimane-ken

  Shobara Station - JR Sanin Main Line (Yonago - Masuda) - 9 phút đi bộ, 0.8 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥41,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-505 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥41,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-501 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥44,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-405 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 9. Ngoại thất của Village House Nita ở Nita-gun

  Village House Nita

  Minari 819-9, Nita-gun Okuizumocho, Shimane-ken

  Izumo-Minari Station - JR Kisuki Line - 15 phút đi bộ, 1.2 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥41,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-304 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥46,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-103 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥46,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-202 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
 10. Ngoại thất của Village House Ooda ở Oda-shi

  Village House Ooda

  Odacho Oda Lo 1103-5, Oda-shi, Shimane-ken

  Odashi Station - JR Sanin Main Line (Yonago - Masuda) - 14 phút đi bộ, 1.2 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-508 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥48,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-308 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥49,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-106 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng

Căn hộ cho thuê tại Shimane, Nhật Bản

Bạn đang nghĩ đến việc chuyển đến tỉnh miền núi Shimane? Dù thế nào đi nữa, quá trình săn tìm căn hộ chung cư cũng có phần bất tiện, có thể khiến việc tìm kiếm một căn hộ thuận tiện, thoải mái và giá rẻ trở thành một cuộc chiến khó khăn. Tuy nhiên, với Village House, bạn không cần phải tìm kiếm thêm nữa. Các căn hộ được thiết kế đẹp, giá rẻ và có vị trí thuận tiện cho phép bạn khám phá tỉnh Shimane và các thành phố Matsue, Izumo hoặc Masuda của nó. Hãy tìm căn hộ phù hợp với bạn cùng chúng tôi.

Các căn hộ đẹp và có vị trí thuận tiện ở tỉnh Shimane

Tỉnh Shimane là một tỉnh giàu tính lịch sử với những bãi biển tuyệt đẹp, suối nước nóng và cũng là nơi có quần đảo Oki Island. Sống và thuê một căn hộ ở tỉnh này, chẳng hạn như ở các thành phố Gotsu hoặc Oda, có thể là một trải nghiệm hài lòng. Với chi phí sinh hoạt trung bình cho một người là 134585.33 Yen và 330054.35 Yen cho một gia đình bốn người, đây là một khu vực có giá cả phải chăng ở Nhật Bản để sinh sống lâu dài. Các căn hộ Village House của chúng tôi ở Matsue, Izumo hoặc Masuda có giá rẻ, vị trí tốt và phục vụ cho nhiều lối sống khác nhau. Chúng tôi cung cấp các căn hộ 2K, 2DK và 3DK ở Shimane, vì vậy bạn chỉ cần chọn một căn với số lượng phòng ngủ và tiện nghi phù hợp với mình.

Thuê Căn hộ giá rẻ ở Matsue, Izumo, Oda, Gotsu, or Masuda

Tại Village House Kannushi của chúng tôi, một căn hộ Gotsu giá cả phải chăng rất hoàn hảo cho một gia đình nhỏ hoặc một đôi bạn với hai phòng ngủ, tiện nghi nhà bếp và diện tích sàn 29m². Những trường học gần đó cho phép bạn đi lại dễ dàng và không cần mất thời gian di chuyển xa. Đồng thời, trường mẫu giáo Goutsu-shi Tsunomiya, Trường tiểu học Goutsu-shi Tsunomiya và Trường trung học cơ sở Goutsu-shi Seiryo đều nằm trong khoảng cách đi bộ. Các tiện nghi như ngân hàng và bưu điện cũng nằm trong bán kính ngắn từ căn hộ của bạn, vì vậy bạn có thể làm việc vặt một cách thoải mái. Các phương tiện giao thông công cộng cũng có sẵn gần đó: Trạm dừng Aoyamaguchi của Xe buýt Vận tải Iwami cách đó 5 phút và Ga Uyagawa (trên Tuyến chính JR Sanin) cách đó chưa đầy 10 phút.

Các căn hộ 3D của chúng tôi phù hợp với các gia đình lớn hơn - như Village House Nishi Izumo, ở Izumo. Vị trí gần các trường học từ mẫu giáo đến trung học cơ sở khiến căn hộ này trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Village House Matsuyori, một căn hộ khác cũng được ưa chuộng ở Izumo, cũng là lựa chọn khả thi.


Hoặc nếu bạn có nhu cầu cụ thể, hãy chọn thuê từ nhiều Căn hộ giá rẻ tại các thành phố Oda, Gotsu hoặc Okuizumo của tỉnh Shimane của chúng tôi.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP về cuộc sống ở Shimane

 1. Q

  1. Sống ở Shimane có đắt đỏ không?

  A

  Shimane rẻ hơn nhiều so với các thành phố lớn của Nhật Bản như Osaka hoặc Tokyo. Chi phí sinh hoạt ở đây là 134585.33 Yen, thấp hơn nhiều so với Tokyo, thành phố hiện có giá thuê ở mức 234993.28 Yen. Với mọi thứ từ chi phí ăn uống, đi lại đến tiền thuê căn hộ ở các thành phố như Oda hay Okuizumo đều thấp hơn, bạn có thể sống một cuộc sống thư giãn và tiết kiệm được tiền để đi du lịch và khám phá các thành phố khác của Nhật Bản.

 2. Q

  2. Điểm nhấn của Shimane là gì?

  A

  Tỉnh Shimane là nơi có nhiều điểm tham quan tuyệt vời bao gồm Đền thờ lớn Izumo lâu đời nhất ở Nhật Bản và Đền Taikodani Inari. Ngoài các địa điểm tôn giáo, Bảo tàng Nghệ thuật Adachi là một không gian yên tĩnh với khu vườn Nhật Bản nổi tiếng và nghệ thuật truyền thống, đồng thời Iwami-Ginzan là thị trấn nhỏ, đẹp như tranh vẽ với lịch sử lôi cuốn. Tỉnh này cũng có những kỳ quan thiên nhiên như Hồ Shinji và Vườn Yuushien.

 3. Q

  3. Một số ưu đãi ở Village House là gì?

  A

  Village House giải quyết những rắc rối khi thuê và loại bỏ tất cả các khoản thanh toán bổ sung, không cần thiết có thể có khi thuê một căn hộ. Chúng tôi mong muốn biến cuộc sống ở Nhật Bản trở thành một trải nghiệm tích cực cho bạn, với tiền đặt cọc và tiền chìa khóa 0 đồng là ưu đãi đầu tiên.

  Dịch vụ Hỗ trợ Chuyển nhà của chúng tôi giúp bạn dễ dàng di chuyển bằng cách cung cấp hỗ trợ thiết lập chỗ ở. Chúng tôi sẽ biến căn hộ Village House của bạn trở thành một ngôi nhà ấm cúng giúp bạn vui vẻ mỗi ngày khi trở về nhà!

 4. *Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng cá nhân và chi tiết hợp đồng, bạn có thể được yêu cầu thanh toán một khoản đặt cọc.

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực