Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 20

 1. Ngoại thất của Village House Chichibu ở Chichibu-shi

  Village House Chichibu

  Nakamuramachi 3-16-1, Chichibu-shi, Saitama-ken

  Chichibu Station - Chichibu Railway Chichibu Main Line - 16 phút đi bộ, 1.2 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-510 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-506 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-509 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Imafuku ở Kawagoe-shi

  Village House Imafuku

  Nakadai 3-1-17, Kawagoe-shi, Saitama-ken

  Minami-Otsuka Station - Seibu Shinjuku Line - 19 phút đi bộ, 1.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥40,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-401 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥46,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-310 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥49,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-110 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Juurokken Dai 2 ở Kumagaya-shi

  Village House Juurokken Dai 2

  Jurokken 791-3, Kumagaya-shi, Saitama-ken

  Kagohara Station - JR Takasaki Line - 25 phút đi bộ, 2.0 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥40,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   1-203 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Ogawa ở Hiki-gun

  Village House Ogawa

  Koya 1233-19, Hiki-gun Ogawa-machi, Saitama-ken

  Ogawamachi Station - Tobu Tojo Line;JR Hachiko Line (Komagawa - Takasaki) - 16 phút đi bộ, 1.3 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥41,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-506 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥45,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-302 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥47,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-102 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Kawamoto ở Fukaya-shi

  Village House Kawamoto

  Hatakeyama 995-2, Fukaya-shi, Saitama-ken

  Takekawa Station - Chichibu Railway Chichibu Main Line - 14 phút đi bộ, 1.1 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥44,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-405 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥49,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-102 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Ooya ở Minuma-ku

  Village House Ooya

  Ooya 1780, Saitama-shi Minuma-ku, Saitama-ken

  Nanasato Station - Tobu Noda Line - 14 phút đi bộ, 1.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥46,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   6-507 Nam (Tòa 6 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥69,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   5-504 Nam (Tòa 5 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥70,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   6-401 Nam (Tòa 6 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 7. Ngoại thất của Village House Minano ở Chichibu-gun

  Village House Minano

  Minano 2076-7, Chichibu-gun Minanomachi, Saitama-ken

  Oyahana Station - Chichibu Railway Chichibu Main Line - 8 phút đi bộ, 0.6 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥48,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-403 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 8. Ngoại thất của Village House Tsukiyoshi ở Kawagoe-shi

  Village House Tsukiyoshi

  Tsukiyoshimachi 9, Kawagoe-shi, Saitama-ken

  Kawagoeshi Station - Tobu Tojo Line - 10 phút đi bộ, 0.8 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥48,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   3-205 Đông Nam (Tòa 3 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥48,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   3-307 Đông Nam (Tòa 3 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥49,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   3-209 Đông Nam (Tòa 3 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 9. Ngoại thất của Village House Nakanome ở Kazo-shi

  Village House Nakanome

  Nakanome 596-4, Kazo-shi, Saitama-ken

  Kazo Station - Tobu Isesaki Line - 56 phút đi bộ, 4.5 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥50,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.50m² / 3DK
   Phòng:
   2-506 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥52,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.50m² / 2LDK
   Phòng:
   1-504 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 10. Ngoại thất của Village House Hon Kawamata ở Hanyu-shi

  Village House Hon Kawamata

  Honkawamata 745-3, Hanyu-shi, Saitama-ken

  Nishi-Hanyū Station - Chichibu Railway Chichibu Main Line - 14 phút đi bộ, 1.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥52,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 2LDK
   Phòng:
   2-301 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥55,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-102 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥55,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 2LDK
   Phòng:
   1-104 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng

Căn hộ cho thuê tại Saitama, Nhật Bản

Tiếp giáp với Tokyo, tỉnh Saitama chào đón nhiều người nước ngoài với vô số cơ hội việc làm từ nhiều ngành công nghiệp. Ngay cả khi chi phí sinh hoạt ở đây tương đối thấp, nếu bạn định định cư ở tỉnh Saitama trong vài năm tới, điều quan trọng là phải tìm được căn hộ phù hợp trước khi chính thức chuyển đến khu vực này. Từ Kawagoe đến Kawaguchi, nếu bạn đang tìm kiếm nhà ở cho thuê tại Gajin, Saitama, bạn chắc chắn không thiếu các lựa chọn căn hộ ở đây tại Village House!

Dễ dàng tìm được nơi ở phù hợp cho bản thân

Khi tìm căn hộ cho thuê giá rẻ, sẽ có rất nhiều điều cần phải tính đến, chẳng hạn như nơi bạn muốn sống và số tiền bạn sẵn sàng trả hàng tháng. Bạn sẽ muốn tiết kiệm thời gian đi lại khi đi những quãng đường dài ở Nhật Bản, do đó cần chọn nhà trọ gần các ga đường sắt như ga Nishi-Kawaguchi và ga Minami-Urawa ở Saitama.

Trường tiểu học Yanagisaki và Trường trung học cơ sở Yanagisaki khi bạn chọn Village House Yanagisaki Tower ở Thành phố Kawaguchi, một trong những căn hộ nổi tiếng nhất của chúng tôi.tại đây.

Đó không phải là tất cả! Nếu bạn đang tìm căn hộ cho thuê Kawaguchi, Saitama, bạn cũng có thể xem xét Village House Negishi, nơi có tất cả các dịch vụ công cộng thiết yếu ở gần bạn – chẳng hạn như Văn phòng Thành phố Kawaguchi hay Ngân hàng Kawaguchi Shinkin.

Bất kể lựa chọn căn hộ cuối cùng của bạn là gì, bạn sẽ thấy sự minh bạch tuyệt đối trong giá thuê tổng thể của chúng tôi – chúng tôi không tính phí xử lý, phí trao chìa khóa và tiền đặt cọc. Theo đó, bạn có thể tận hưởng chi phí căn hộ trả trước thấp một khi đã quyết định chọn bất kỳ chỗ ở nào trong danh sách của chúng tôi. Khám phá các vị trí tuyển dụng hiện tại và chi phí để thuê được căn hộ với giá tốt nhất ở Saitama và các tỉnh khác ở Nhật Bản ngay hôm nay!

Để biết thêm thông tin về các tiện nghi và tiện ích trong căn hộ, vui lòng liên hệ với đội ngũ của chúng tôi. Chúng tôi chờ được phục vụ bạn!

FAQ về cuộc sống ở Saitama

 1. Q

  1. Saitama được biết đến vì điều gì?

  A

  Saitama nổi tiếng với rất nhiều thứ. Chẳng hạn như Kawagoe là một địa điểm phải đến để có thể ghé thăm các cửa hàng bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản. Trên thực tế, bạn có thể thấy một con phố mua sắm nhỏ - được gọi là Candy Alley - với các dãy cửa hàng bán nhiều loại bánh ngọt và kẹo. Ở Saitama, Chichibu cũng được biết đến với những ngôi đền ấn tượng và thiên nhiên tươi đẹp bao gồm những ngọn núi tạo cơ hội cho mọi người leo núi. Vì vậy, nếu bạn là một người đam mê thể thao và muốn thử thách, đây là nơi bạn sẽ đánh dấu vào danh sách của mình khi ở lại tỉnh Saitama. Ngoài ra, hãy ghé qua Gyoda, nơi có lâu đài Oshi xinh đẹp mang nhiều ý nghĩa lịch sử.

 2. Q

  2. Giá thuê trung bình ở tỉnh Saitama là bao nhiêu?

  A

  Tùy thuộc vào thành phố bạn đang lưu trú, các căn hộ cho thuê tại Saitama có thể dao động từ 6.107.000 đồng cho một căn hộ 2K ở Chichibu đến 8.669.000 đồng cho một căn hộ 3DK ở Minano.

 3. Q

  3. Tôi là người nước ngoài. Tôi có thể thuê một căn hộ tại Saitama?

  A

  Chắc chắn rồi. Một người nước ngoài có thể thuê một căn hộ tại bất cứ đâu ở Saitama. Có rất nhiều cơ sở cho thuê căn hộ cho người nước ngoài, nổi bật là Village House. Các chi phí phụ thuộc vào diện tích của căn hộ, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn biết trước ngân sách thuê nhà. Hầu hết các căn hộ bạn sẽ tìm thấy ở đây là các căn 2K. Loại căn hộ này có xu hướng nhỏ/rẻ hơn bất kỳ loại căn hội nào khác và ở Sataima thì người nước ngoài thường chọn loại căn hộ này. Nhưng nếu bạn muốn có một không gian lớn hơn, một số lựa chọn đáng được xem xét là các căn 3BR (3 phòng ngủ và 2 phòng tắm căn hộ) cũng như 1LDK (1 phòng ngủ với khu vực ăn uống, sinh hoạt và bếp). Cuối cùng, thuê căn hộ vẫn là một lựa chọn chỗ ở phổ biến khi lần đầu tiên sống ở các thành phố và thị trấn lớn của Nhật Bản.

  Xin lưu ý rằng tất cả người nước ngoài và công dân Nhật Bản đều phải kiểm tra tín dụng để thuê căn hộ tại Nhật Bản. Vui lòng liên hệ với nhóm của bạn nếu bạn cần hỗ trợ.

 4. *Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng cá nhân và chi tiết hợp đồng, bạn có thể được yêu cầu thanh toán một khoản đặt cọc.

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực