Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 32

 1. Ngoại thất của Village House Matsukawa ở Fukushima-shi

  Village House Matsukawa

  Ito Ito 10-5, Fukushima-shi Matsukawamachi, Fukushima-ken

  Kanayagawa Station - JR Tohoku Main Line (Kuroiso - Rifu - Morioka) - 29 phút đi bộ, 2.3 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   2-502 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥24,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   1-402 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   2-407 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Asaka ở Koriyama-shi

  Village House Asaka

  Asakamachi Hidenoyama Ipponmatsu 244, Koriyama-shi, Fukushima-ken

  Asakanagamori Station - JR Tohoku Main Line (Kuroiso - Rifu - Morioka);JR Suigun Line - 23 phút đi bộ, 1.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-405 Nam (Tòa 4 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-306 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-309 Nam (Tòa 4 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Iwaki ở Iwaki-shi

  Village House Iwaki

  Onahamashimokajiro Tatenokoshi 31, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-202 Nam (Tòa 4 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   5-206 Nam (Tòa 5 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   5-201 Nam (Tòa 5 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Kurosuno ở Iwaki-shi

  Village House Kurosuno

  Izumimachikurosuno Waseda 136, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Ueda Station - JR Joban Line (Toride - Iwaki) - 37 phút đi bộ, 3.0 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   1-501 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.47m² / 2DK
   Phòng:
   2-501 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.47m² / 2DK
   Phòng:
   2-508 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Kakunai ở Nihommatsu-shi

  Village House Kakunai

  Kakunai 2-7, Nihommatsu-shi, Fukushima-ken

  Nihommatsu Station - JR Tohoku Main Line (Kuroiso - Rifu - Morioka) - 18 phút đi bộ, 1.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-301 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-110 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-108 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Kuroki ở Soma-shi

  Village House Kuroki

  Kuroki Takaike 72-1, Soma-shi, Fukushima-ken

  Soma Station - Joban Line (Iwaki - Sendai) - 13 phút đi bộ, 1.0 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   1-304 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   2-402 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   2-206 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 7. Ngoại thất của Village House Ookanbara ở Sukagawa-shi

  Village House Ookanbara

  Okanbara Chizan 1, Sukagawa-shi, Fukushima-ken

  Sukagawa Station - JR Tohoku Main Line (Kuroiso - Rifu - Morioka) - 49 phút đi bộ, 3.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-306 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-107 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-202 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 8. Ngoại thất của Village House Tairayamazaki ở Iwaki-shi

  Village House Tairayamazaki

  Tairayamazaki Baba 14, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Kusano Station - Joban Line (Iwaki - Sendai) - 23 phút đi bộ, 1.8 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-201 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-107 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-109 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 9. Ngoại thất của Village House Motomiya ở Motomiya-shi

  Village House Motomiya

  Motomiya Kanayadaira 121-2, Motomiya-shi, Fukushima-ken

  Motomiya - JR Tohoku Main Line (Kuroiso - Rifu - Morioka) - 14 phút đi bộ, 1.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.47m² / 2DK
   Phòng:
   1-504 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.47m² / 2DK
   Phòng:
   1-502 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.47m² / 2DK
   Phòng:
   2-202 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 10. Ngoại thất của Village House Okabe ở Fukushima-shi

  Village House Okabe

  Okabe Oshita 5, Fukushima-shi, Fukushima-ken

  Fukushimagakuin-mae Station - Abukumakyūko Line - 21 phút đi bộ, 1.7 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-307 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng

Căn hộ cho thuê tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản.

Bạn có hào hứng khi chuyển đến tỉnh Fukushima để làm việc hay học tập không? Tọa lạc ở vùng Tohoku của Honshu, tỉnh Fukushima là nơi mang đậm tính lịch sử và văn hóa. Nếu bạn có kế hoạch chuyển đến một tỉnh khác, bạn cần thuê một Căn hộ giá rẻ và hợp túi tiền để chuyển đến nhà mới một cách dễ dàng.

Với nhiều lựa chọn căn hộ cho thuê thông qua Village House, chắc chắn bạn sẽ tìm được chỗ ở lý tưởng tại Aizuwakamatsu, Date, Iwaki, Koriyama và các thành phố khác trong tỉnh Fukushima.

Chỗ ở lý tưởng dành cho cả người Nhật và người nước ngoài

Đầu tiên, bạn có căn Village House Okabe ở Thành phố Fukushima, cách Trạm dừng Xe buýt Sunairi 1 phút. Xa hơn nữa từ căn hộ này, bạn cũng có thể tìm thấy Ga Fukushimagakuin-mae - Tuyến Abukumakyūkō, Ga Senoue - Tuyến Abukumakyūkō và Ga Oroshimachi - Tuyến Abukumakyūkō để đi lại hàng ngày.

Ngoài ra, bạn có thể thích căn hộ Village House Koori 2LDK tại Date, địa điểm của các trường học như Trường Mẫu giáo Jouhou Nursery, Trường Tiểu học Jouhou và Trường Trung học Jouhou trong khoảng cách đi bộ từ căn hộ cho thuê.

Bạn muốn khám phá thêm các căn hộ cho thuê ở những thành phố như Iwaki, Aizuwakamatsu và Koriyama? Đơn giản chỉ cần lên lịch đến xem căn hộ để kiểm tra các hướng đi xung quanh đó và làm quen với khu vực lân cận. Tưởng tượng đây có thể là ngôi nhà của bạn trong vài năm tới, bạn cần đảm bảo rằng nó là nơi bạn yêu thích.

Giá thuê bắt đầu từ khoảng 25635.83 Yen, bạn sẽ không phải chi cho tiền trao chìa khóa, tiền đặt cọc, gia hạn hoặc phí xử lý liên quan đến đơn đăng ký của bạn với chúng tôi. Điều tuyệt vời nhất là đội ngũ của chúng tôi tại Village House sẽ đồng hành cùng bạn từng bước để bạn có thể ổn định cuộc sống nhanh hơn.

Bạn có hào hứng khi bắt đầu quá trình chuyển đến với Village House không? Để tìm hiểu chi tiết về các tiện nghi và tiện ích trong căn hộ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP về cuộc sống ở Fukushima

 1. Q

  1. Fukushima được biết đến vì điều gì?

  A

  Tỉnh Fukushima luôn được biết đến với nhiều cảnh đẹp. Hãy thư giãn tại Công viên Hanamiyama và đặc biệt trong mùa hoa anh đào vào tháng 4, bạn có thể thưởng thức cảnh đẹp đặc trưng của công viên hoa mang tính biểu tượng này. Nếu có phương tiện đi lại, bạn cũng có thể đi xuống Đường chân trời Bandai-Azuma để tận hưởng một chuyến lái xe thú vị cách Village House Kakunai ở Nihonmatsu một đoạn ngắn - đảm bảo có tầm nhìn toàn cảnh.

 2. Q

  2. Làm thế nào để tôi thuê một căn hộ thân thiện với người nước ngoài ở Fukushima?

  A

  Để ký hợp đồng tối thiểu 2 năm với Village House, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các giấy tờ sau:

  • Mẫu đơn đăng ký hoàn chỉnh - chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn

  • Bản sao Thẻ cư trú Nhật Bản (Thẻ Ngoại kiều) thấy rõ mặt trước và mặt sau đối với tất cả khách lưu trú không phải là công dân Nhật Bản sẽ chuyển đến sống trong căn hộ.

  • Bản sao Giấy chứng nhận thu nhập của người nộp đơn (ví dụ: Bảng sao kê lương gần đây nhất, Phiếu lương, Biên nhận lương hưu, Biên nhận phúc lợi, v.v.) (* Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, có thể yêu cầu bản sao sổ ngân hàng của bạn. Đối với những người gần đây đã thay đổi công việc hoặc chấp nhận một lời mời làm việc, vui lòng cung cấp hợp đồng lao động hoặc thông báo vị trí việc làm bao gồm mức lương ước tính của bạn.)

  • Bản sao sổ tiết kiệm ngân hàng của bạn của cả tài khoản bạn sẽ dùng để thanh toán tiền phòng hàng tháng và tài khoản nơi bạn nhận lương của mình, có hiển thị giao dịch mới nhất của bạn và thông tin chi tiết tài khoản của bạn.

 3. Q

  3. Sau khi ký hợp đồng thì tôi lấy chìa khóa bằng cách nào?

  A

  Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đến - bao gồm hoàn thiện hợp đồng thuê, đăng ký tài khoản ngân hàng và hoàn tất thanh toán các khoản phí ban đầu, bạn có thể tiến hành thu xếp bàn giao chìa khóa với quản lý căn hộ.

  Bạn có nhiều câu hỏi hơn? Ghé thăm trang Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu rõ hơn.

 4. *Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng cá nhân và chi tiết hợp đồng, bạn có thể được yêu cầu thanh toán một khoản đặt cọc.

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực