Liên hệ ngay
Gọi cho Chúng tôi 0120266078
9:00 - 18:00 (Thứ 2~Thứ 6 , trừ các ngày lễ, tết)

Chính sách Bảo mật

1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trong phạm vi cần thiết để đạt được những mục đích sử dụng dưới đây:

1) Xác minh danh tính, kiểm tra tín dụng trên đơn đăng ký, hợp đồng liên quan thuê bất động sản và bảo lãnh.
2) Ký kết hợp đồng liên quan đến thuê bất động sản và bảo lãnh hay công tác vận hành quản lý bất động sản (bảo gồm cả công đoạn chuẩn bị), cung cấp các dịch vụ theo như hợp đồng.
3) Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến công tác cho thuê, quản lý vận hành bất động sản.
4) Phân tích xu hướng khách hàng, điều tra phân tích nhằm mục đích phát triển sản phẩm, phân tích và đo lường kết quả quảng cáo.
5) Nghiệp vụ liên quan đến các loại bảo hiểm thiệt hại, văn phòng đại diện liên quan đến bảo lãnh của công ty bảo lãnh.
6) Liên lạc với khách hàng qua đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử (bao gồm cả hoạt động quảng bá) để đạt được các mục đích từ 1 đến 5 trên.
7) Nghiệp vụ liên quan đến những nội dung nêu trên.

2. Sử dụng chung thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng chung thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trong những trường hợp dưới đây:

1) Đơn vị sử dụng chung và mục đích sử dụng chung
a) Sử dụng chung trong công ty và các công ty tập đoàn liên quan đến nghiệp vụ như quản lý vận hành bất động sản do chúng tôi thực hiện.(※Vui lòng xem qua danh sách các công ty tập đoàn của chúng tôi.) 当社グループ会社の一覧

• 全国民間賃貸サービス合同会社
• 東日本民間賃貸サービス合同会社
• Muromachi特定目的会社
• 中部民間賃貸サービス特定目的会社
• フォートレス・インベストメント・グループ・ジャパン合同会社

b) Sử dụng chung trong công ty và các công ty tập đoàn với mục đích cung cấp các dịch vụ liên quan đến những mục nêu trên trong phạm vi mục đích kinh doanh của công ty.
2) Các mục thông tin cá nhân sử dụng chung
Chúng tôi sẽ sử dụng chung các mục thông tin sau: Họ và tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, thu nhập hàng năm (bao gồm thu nhập hàng năm của hộ gia đình), số điện thoại (bao gồm số điện thoại di động), địa chỉ email, thông tin nơi làm việc, cơ cấu gia đình, tình trạng nhà ở, thông tin người bảo lãnh cũng như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, “thông tin thuộc tính” có số ký hiệu như bằng lái xe, thông tin bất động sản cho thuê, điều kiện cho thuê, thông tin liên quan đến tín dụng, thông tin giao dịch và các mục thông tin khác cần thiết cho các mục đích sử dụng nêu trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giới hạn sử dụng các mục thông tin ở mức cần thiết tối thiểu.
3) Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân
Công ty Cổ phần Village House Management – Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Hulic Kamiyacho, Toranomon 4-3-13, Minato-ku, Tokyo-to, Người đại diện: Tatsuhiko Iwamoto

3. Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho bên thứ ba, trừ các trường hợp được pháp luật quy định là ngoại lệ dưới đây:

1) Trường hợp pháp luật yêu cầu.
2) Trường hợp cần bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của một người mà khó có được sự đồng ý của chính chủ.
3) Trường hợp đặc biệt cần thiết để nâng cao sức khỏe cộng động và thúc đẩy sự phát triền lành mạnh của trẻ em mà khó có được sự đồng ý của chính chủ.
4) Trường hợp các tổ chức quốc gia, các cơ quan công quyền địa phương hoặc một người được giao phó để hợp tác thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, có nguy cơ gây cản trở đến việc thực hiện công việc để có được sự đồng ý của chính chủ.
5) Trường hợp bên thứ ba là tổ chức nghiên cứu học thuật và cần xử lý dữ liệu cá nhân với mục đích nghiên cứu học thuật (bao gồm trường hợp mục đích xử lý dữ liệu cá nhân là một phần của mục đích nghiên cứu học thuật, trừ trường hợp có nguy cơ xâm phạm bất hợp lý đến quyền và lợi ích cá nhân).

Ngoài ra, để đăng tải quảng cáo, chúng tôi sẽ gửi thông tin cá nhân của khách hàng như địa chỉ email và số điện thoại tới các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến như Meta Platforms, Inc., Google LLC, Criteo, Salesforce, Inc., ByteDance Ltd., Yahoo! Japan Corporation, LINE Corporation. Các nhà cung cấp này đặt tại bang California, Hoa Kỳ (Vui lòng xem các liên kết sau để biết về chính sách bảo mật thông tin cá nhân: Hoa Kỳ (Liên bang), bang California, Trung Quốc). Nhà cung cấp sẽ xử lý thông tin cá nhân của quý khách dựa trên nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt quy định liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân hiện hành.

4. Thu thập thông tin liên quan đến cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin quảng cáo bằng Cookie từ các công cụ do bên thứ ba vận hành (ngày/giờ nhấp chuột, thông tin phương tiện nguồn chuyển tiếp, v.v. (ID thành viên truyền thông, tên thành viên truyền thông, tên trang web truyền thông, v.v.)), liên kết dữ liệu đó với dữ liệu cá nhân của khách hàng để sử dụng cho mục đích đo lường hiệu quả quảng cáo.

5. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ ủy thác cho đơn vị ngoài để xử lý những thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp. Trường hợp đó, chúng tôi sẽ lựa chọn đơn vị đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân, giám sát đơn vị được ủy thác khi cần thiết và lên kế hoạch bảo vệ thông tin cá nhân.

6. Công khai, chỉnh sửa thông tin cá nhân

Trường hợp khách hàng yêu cầu thông báo, công khai mục đích sử dụng thông tin cá nhân (bao gồm công khai ghi chép cung cấp thông tin cho bên thứ ba), chỉnh sửa, bổ sung, xóa bỏ, ngừng sử dụng, ngừng cung cấp thông tin cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ xác nhận người yêu cầu là chính chủ hay người đại diện, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp. Vui lòng liên hệ đến mục số 7. dưới đây.

7. Thông tin liên hệ khi có thắc mắc, ý kiến liên quan đến thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Village House Management, Bộ phận quản lý kinh doanh
〒105-0001 Tầng 4, Tòa nhà Hulic Kamiyocho, Toranomon 4-3-13, Minato-ku, Tokyo-to
Số điện thoại: 03-6775-9351