Liên hệ ngay
Gọi 0120-830-105
Từ 9:00 đến 20:00 Dịch vụ chăm sóc khách hàng chỉ hỗ trợ tiếng Nhật, Anh và Bồ Đào Nha

Chính sách Bảo mật

1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được sử dụng trong các giới hạn cần thiết để đạt được các mục tiêu sau: ้

1) Với mục đích phân tích tín dụng và nhận dạng khách hàng liên quan đến hoạt động cho thuê bất động sản, bảo lãnh liên đới và các vấn đề khác
2) Với mục đích ký hợp đồng thuê bất động sản, bảo lãnh và các hợp đồng khác liên quan đến quản lý bất động sản (bao gồm cả các thủ tục chuẩn bị), cũng như việc cung cấp các dịch vụ được ký hợp đồng thông qua các thỏa thuận đó
3) Với mục đích quản lý hợp đồng thuê bất động sản và để thực hiện một số hoạt động liên quan đến quản lý vận hành
4) Với mục đích phân tích hành vi của khách hàng và phát triển sản phẩm mới
5) Với các ủy quyền với các công ty bảo hiểm về một số loại bảo hiểm và bảo hiểm thiệt hại
6) Với mục đích liên hệ với người tiêu dùng qua thư, điện thoại, dịch vụ nhắn tin, e-mail và các phương thức liên hệ khác, để đạt được các mục tiêu từ 1 đến 5 được mô tả ở trên (bao gồm các liên hệ cho mục đích quảng cáo)
7) Đối với các hoạt động kinh doanh ngẫu nhiên và có liên quan đến những điều được mô tả trên đây

2. Sử dụng chung thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ cùng sử dụng các thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi trong các cách sau:

1) Người dùng chung và mục đích sử dụng chung
 a) Thông tin sẽ được sử dụng chung bởi công ty của chúng tôi và các công ty cùng tập đoàn liên quan đến các hoạt động kinh doanh quản lý bất động sản của chúng tôi
b) Thông tin sẽ được sử dụng chung bởi công ty của chúng tôi và các công ty cùng tập đoàn cho mục đích cung cấp các dịch vụ liên quan và ngẫu nhiên cần thiết cho các hoạt động được mô tả ở trên, trong phạm vi mục tiêu kinh doanh của chúng tôi
2) Thông tin cá nhân được sử dụng chung
Tên, địa chỉ, ngày sinh, thu nhập hàng năm (bao gồm thu nhập hộ gia đình), số điện thoại (bao gồm cả số điện thoại di động) địa chỉ email, thông tin về nơi làm việc, thành phần hộ gia đình, tình trạng cư trú, người bảo lãnh và thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, bằng lái xe và các thông tin nhận dạng được đánh số và mã hóa khác, thông tin cho thuê bất động sản, điều kiện cho thuê, thông tin tín dụng, thông tin giao dịch, cũng như các dữ liệu khác cần thiết cho các mục đích nêu trên, trong giới hạn tối thiểu cần thiết
3) Người phụ trách quản lý thông tin cá nhân
Village House Management Co., Ltd. - Tổng Giám đốc Bộ phận kinh doanh - Tanikawa Tatsuo

3. Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba các thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi mà không có sự đồng ý trước của người tiêu dùng, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây theo quy định của pháp luật

1) Các trường hợp xử lý thông tin cá nhân dựa trên luật pháp và quy định
2) Các trường hợp tiết lộ được coi là cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của một người và rất khó để có được sự đồng ý của cá nhân
3) Các trường hợp xử lý thông tin cá nhân đặc biệt cần thiết để cải thiện vệ sinh công cộng hoặc thúc đẩy môi trường thích hợp để nuôi dạy trẻ em và rất khó để có được sự đồng ý của cá nhân
4) Các trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin cá nhân để hợp tác với chính quyền quốc gia, chính quyền địa phương hoặc một cá nhân hoặc một nhà điều hành doanh nghiệp được ủy thác bởi một trong hai bên trong việc thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và quy định và trong đó việc nhận được sự đồng ý của người nộp đơn có khả năng cản trở việc thực hiện các vấn đề liên quan.

4. Ủy quyền xử lý thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi có thể thuê các nhà thầu bên ngoài cho mục đích xử lý các thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ lựa chọn các nhà thầu đáp ứng được các tiêu chuẩn của chúng tôi để xử lý thông tin cá nhân, quản lý và giám sát các nhà thầu đó và phối hợp với họ để bảo vệ các thông tin cá nhân.

5. Tiết lộ và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Trong trường hợp người tiêu dùng yêu cầu tiết lộ, cải chính, xóa, gián đoạn sử dụng, tạm ngừng chia sẻ với bên thứ ba hoặc thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của người nộp đơn hoặc đại lý của họ và tiến hành để thực hiện theo đúng yêu cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần “6.” bên dưới

6. Mọi thắc mắc về thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ

Village House Management Co., Ltd. - Phòng kinh doanh -Hulic Kamiyacho Building 4F, Toranomon 4-3-13, Minato-ku, Tokyo-to 105-0001ĐT: 03-6775-9351 FAX : 03-6775-9335