Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 23

 1. Ngoại thất của Village House Shirotori ở Higa-shi

  Village House Shirotori

  Kirai 656-3, Higashikagawa-shi, Kagawa-ken

  Sanuki-Shirotori Station - JR Kotoku Line - 10 phút đi bộ, 0.8 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥22,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   2-503 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   2-408 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥24,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   1-503 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Myodo ở Tokushima-shi

  Village House Myodo

  Myodocho 1-32-2, Tokushima-shi, Tokushima-ken

  Akui Station - Yoshinogawa Blue Line (JR Tokushima Line) - 13 phút đi bộ, 1.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-202 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-308 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-407 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Shido ở Sanuki-shi

  Village House Shido

  Kamosho 4601-2, Sanuki-shi, Kagawa-ken

  Kotoden Shido Station - Koto Electric Railway Shido Line;JR Kotoku Line - 31 phút đi bộ, 2.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥24,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-507 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-303 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 2LDK
   Phòng:
   1-204 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Oujin ở Tokushima-shi

  Village House Oujin

  Oujincho Yoshinari Todoroki 21-3, Tokushima-shi, Tokushima-ken

  Yoshinari Station - JR Kotoku Line - 5 phút đi bộ, 0.4 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥24,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.06m² / 2DK
   Phòng:
   2-506 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Oouchi ở Higa-shi

  Village House Oouchi

  Machida 215- 2, Higashikagawa-shi, Kagawa-ken

  Nibu Station - JR Kotoku Line - 10 phút đi bộ, 0.8 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-502 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-403 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-307 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Tatsue ở Komatsushima-shi

  Village House Tatsue

  Tatsuecho Matsumoto 43-2, Komatsushima-shi, Tokushima-ken

  Tatsue Station - JR Mugi Line - 6 phút đi bộ, 0.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   1-407 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   2-502 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   2-503 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 7. Ngoại thất của Village House Kokubu ở Imabari-shi

  Village House Kokubu

  Kokubu 2-5-26, Imabari-shi, Ehime-ken

  Iyo-Tomita Station - JR Yosan Line - 15 phút đi bộ, 1.2 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   1-504 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   1-301 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   1-201 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 8. Ngoại thất của Village House Kamojima ở Yoshinogawa-shi

  Village House Kamojima

  Kamojimacho Kamiura 1350-4, Yoshinogawa-shi, Tokushima-ken

  Ushinoshima Station - Yoshinogawa Blue Line (JR Tokushima Line) - 21 phút đi bộ, 1.7 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-504 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-505 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥28,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-505 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
 9. Ngoại thất của Village House Oomachi 2 ở Saijo-shi

  Village House Oomachi 2

  Omachi 393-3, Saijo-shi, Ehime-ken

  Iyo-Saijo Station - JR Yosan Line - 10 phút đi bộ, 0.8 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-410 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-405 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-407 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 10. Bãi đậu xe của Village House Kunita ở Kanonji-shi

  Village House Kunita

  Kunitacho Hinoe 1451-1, Kanonji-shi, Kagawa-ken

  Kanonji - JR Yosan Line - 19 phút đi bộ, 1.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥30,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-501 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-401 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-402 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng

Khám phá các căn hộ tại Shikoku

Bao gồm bốn tỉnh Kagawa, Tokushima, Ehime và Kochi, Shikoku tạo thành hòn đảo lớn thứ tư ở Nhật Bản. Chi phí sinh hoạt thấp hơn là một trong những đặc quyền lớn nhất của hòn đảo này, do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người chuyển đến các tỉnh khác nhau ở Shikoku để có một cuộc sống đầy đủ và ít căng thẳng hơn về tài chính.

Khi bạn đã có được một công việc ở Shikoku, điều tiếp theo bạn phải làm là tìm một căn hộ cho thuê lý tưởng phù hợp với sở thích của bạn. Một số chỗ ở dễ chịu nhất ở Shikoku cũng có sẵn ở mức giá rẻ và thân thiện với túi tiền, vì vậy một điều quan trọng là bạn đừng vội vàng trong quá trình tìm phòng. Sau cùng thì đây sẽ là ngôi nhà mới của bạn trong vài năm tới, vì vậy bạn nên cân nhắc các lựa chọn của mình một cách cẩn thận trước khi thuê nhé. Một nhà thầu đáng tin cậy như Village House có thể đảm bảo rằng bạn có được thứ bạn mong đợi từ căn hộ trong mơ của mình.

Bắt đầu từ khoảng 1.918.000 đồng, bạn có thể duyệt qua các chỗ ở thân thiện với người nước ngoài có thể đáp ứng nhu cầu sống tại nơi ở của bạn. Ví dụ như ở tỉnh Kagawa, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn căn hộ cho thuê để lựa chọn. Chỉ cần thoáng nhìn, bạn có thể khám phá Village House Nomada, Village House Shirotori, Village House Kunita, Village House Toyohama, Village House Honmura và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, các căn hộ Village House của chúng tôi có trang bị đầy đủ nội thất dựa vào sở thích về tiện ích bổ sung của từng người. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, hãy cho đội ngũ chúng tôi biết khi bạn cần máy điều hòa không khí, bếp ga, nhà vệ sinh hoặc máy nước nóng trong nhà bếp.

Những gì được mong đợi tại Village House

Khi chọn thuê một căn hộ để ở, có một nguyên tắc chung là xem vị trí của nó. Chỗ ở giá rẻ là một điều tốt, nhưng bạn nên ưu tiên vị trí gần cơ quan hoặc trường học của mình. Chỗ trọ có chỗ đậu xe không khi bạn có phương tiện di chuyển? Có mất nhiều thời gian để đến ga tàu điện gần nhất không? Khi đã có được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi này, bạn có thể yên tâm rằng về lâu dài bạn sẽ thích sống trong ngôi nhà mới của mình.

Bạn đã sẵn sàng khám phá căn hộ cho thuê mình đã chọn? Chỉ cần đặt hẹn ghé thăm căn hộ để thấy được lối sống của bạn trong căn Village House của chúng tôi. Trong thời gian này, bạn cũng có thể kiểm tra tuyến đường đi làm để làm quen với khu vực này.

Ví dụ, một trong những căn hộ cho thuê giá rẻ tại Shikoku của chúng tôi, Village House Takuma, có vị trí ở gần ga Takuma, ga Tsushima Omiya và ga Mino. Văn phòng công cộng, bệnh viện và ngân hàng gần nhất cũng nằm trong khoảng cách đi bộ từ căn hộ này. Với danh sách toàn bộ các căn hộ cho thuê, bạn chắc chắn sẽ tiết kiệm được một khoản lớn khi thuê với chi phí trả trước thấp - từ Village House OouchiVillage House Shido ở Kagawa đến Village House Matsuyama Ueno và Village House Oomachi 2 ở Ehime!

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về loại căn hộ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Câu hỏi thường gặp về cuộc sống tại Shikoku

 1. Q

  1. Thời hạn cho thuê tối thiểu tại Village House là bao lâu?

  A

  Tất cả các hợp đồng thuê của chúng tôi đều có thời hạn 2 năm và có thể gia hạn 2 năm một lần. Xin hãy lưu ý, chúng tôi không cung cấp bất kỳ hợp đồng ngắn hạn nào. Nếu bạn chọn hủy trong vòng 24 tháng, sẽ có một khoản phí hủy (trong vòng 12 tháng, khoản phí này có giá trị bằng 3 tháng tiền phòng và trong vòng 24 tháng, khoản phí này có giá trị bằng 2 tháng tiền phòng)

  * Trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận thuê chỗ đậu xe, bạn cũng sẽ phải trả phí phạt.

 2. Q

  2. Cách đăng ký thuê nhà ở Shikoku tại Village House?

  A

  Tại Village House, chúng tôi sẽ yêu cầu các loại giấy tờ sau:

  • Mẫu đơn đăng ký hoàn chỉnh - chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn
  • Bản sao Thẻ cư trú Nhật Bản (Thẻ ngoại kiều) thấy rõ mặt trước và mặt sau đối với tất cả khách lưu trú không phải là công dân Nhật Bản sẽ chuyển đến sống trong căn hộ.
  • Bản sao Giấy chứng nhận thu nhập của người nộp đơn (ví dụ: Bảng sao kê lương tháng gần nhất, Phiếu lương, Biên nhận lương hưu, Biên nhận phúc lợi, v.v.) (* Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, có thể yêu cầu bản sao sổ ngân hàng của bạn. Đối với những người gần đây đã thay đổi công việc hoặc chấp nhận một lời mời làm việc, vui lòng cung cấp hợp đồng lao động hoặc thông báo vị trí tuyển dụng bao gồm mức lương dự tính của bạn.)
  • Bản sao sổ tiết kiệm ngân hàng của bạn bao gồm tài khoản dùng để thanh toán tiền phòng và tài khoản nơi bạn nhận lương của mình, có hiển thị giao dịch mới nhất của bạn và tên của bạn.

   

 3. Q

  3. Sau khi ký xong hợp đồng, tôi nhận chìa khóa bằng cách nào?

  A

  Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đến nơi ở (hoàn thiện hợp đồng thuê, đăng ký tài khoản ngân hàng và hoàn tất thanh toán các khoản phí ban đầu), bạn có thể tiến hành thu xếp bàn giao chìa khóa với quản lý căn hộ.

  Bạn có các câu hỏi khác? Hãy xem trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có cái nhìn tổng quan hơn.

 4. *Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng cá nhân và chi tiết hợp đồng, bạn có thể được yêu cầu thanh toán một khoản đặt cọc.

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực