Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 57

 1. Ngoại thất của Village House Shin Chioda ở Yubari-shi

  Village House Shin Chioda

  Chiyoda 3-13, Yubari-shi, Hokkaido

  Shikanotani Station - JR Sekisho Line - 11 phút đi bộ, 0.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥17,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   1-504 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥17,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   1-507 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥18,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   1-501 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Zenibako ở Otaru-shi

  Village House Zenibako

  Zenibako 1-7, Otaru-shi, Hokkaido

  Zenibako Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 13 phút đi bộ, 1.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥18,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   2-409 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥19,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   1-301 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥21,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   2-310 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Sunagawa ở Sunagawa-shi

  Village House Sunagawa

  Yoshino 2 Jokita 4-2, Sunagawa-shi, Hokkaido

  Sunagawa Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 12 phút đi bộ, 0.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥21,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   2-506 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   2-104 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   2-107 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Kurisawa ở Iwamizawa-shi

  Village House Kurisawa

  Kurisawacho Yura 740-28, Iwamizawa-shi, Hokkaido

  Kurisawa Station - JR Muroran Main Line (Tomakomai - Iwamizawa) - 13 phút đi bộ, 1.0 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥22,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.22m² / 2LDK
   Phòng:
   1-506 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥22,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.22m² / 2LDK
   Phòng:
   1-507 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.22m² / 2LDK
   Phòng:
   1-406 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Akabira ở Akabira-shi

  Village House Akabira

  Hyakkochohigashi 4-1, Akabira-shi, Hokkaido

  Moshiri Station - JR Nemuro Main Line (Takigawa - Shintoku) - 9 phút đi bộ, 0.7 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   2-406 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥24,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   2-407 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   2-202 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Rumoi ở Rumoi-shi

  Village House Rumoi

  Miharashicho 4-49, Rumoi-shi, Hokkaido

  Rumoi Station - JR Rumoi Main Line - 19 phút đi bộ, 1.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   2-501 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥26,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   2-301 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   1-207 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 7. Ngoại thất của Village House Itoi ở Tomakomai-shi

  Village House Itoi

  Usunosawacho 4-9, Tomakomai-shi, Hokkaido

  Aoba Station - JR Muroran Main Line (Oshamanbe - Muroran - Tomakomai) - 24 phút đi bộ, 1.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥24,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   1-506 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   1-405 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   1-406 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 8. Ngoại thất của Village House Misono ở Mikasa-shi

  Village House Misono

  Misonocho 19-61, Mikasa-shi, Hokkaido

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   1-401 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   1-403 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   1-302 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 9. Ngoại thất của Village House Teine ở Nishi-ku

  Village House Teine

  Miyanosawa 3 Jo 3-19, Sapporo-shi Nishi-ku, Hokkaido

  Miyanosawa Station - Sapporo Municipal Subway Tozai Line - 11 phút đi bộ, 0.9 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   2-307 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   2-208 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 10. Ngoại thất của Village House Horomui ở Iwamizawa-shi

  Village House Horomui

  Horomui Minami 5 Jo 1-258-4, Iwamizawa-shi, Hokkaido

  Horomui Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 17 phút đi bộ, 1.4 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   55.99m² / 2LDK
   Phòng:
   1-406 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   55.99m² / 2LDK
   Phòng:
   1-302 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng

Căn hộ cho thuê tại Hokkaido, Nhật Bản

Nằm ở cực Bắc của Nhật Bản, Hokkaido là vùng đất của sự tương phản. Thành phố Sapporo là một đô thị sầm uất với những tòa nhà chọc trời hiện đại, trong khi vùng nông thôn là nơi có những làng chài yên bình và những ngọn núi trập trùng bao phủ trong rừng và động vật hoang dã nguyên sơ. Hokkaido luôn có một thứ gì đó hấp dẫn tất cả mọi người - dù bạn đang mong đợi một cuộc phiêu lưu chốn đô thị hay một nơi nghỉ dưỡng trong thiên nhiên.

Ngoài ra, có rất nhiều cơ hội việc làm tuyệt vời ở Hokkaido, khiến Hokkaido trở thành một nơi hoàn hảo để bắt đầu hoặc tiến xa hơn sự nghiệp của bạn. Nếu bạn đang tìm sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống Hokkaido chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn và là một nơi tuyệt vời để sinh sống! Bạn có thể tin tưởng vào các căn hộ cho thuê của Village House để bắt đầu hành trình của mình tại đây.

Với nhiều loại căn hộ cho thuê cho bạn lựa chọn, bạn có thể dễ dàng tìm được chỗ ở lý tưởng tại Sapporo, Asahikawa, Hakodate, Chitose và các nơi khác.

Đảm bảo sự thoải mái và tiện nghi tối đa

Chuẩn bị trước sơ qua cho cuộc di chuyển có thể giúp bạn đi một chặng đường dài khi thuê một căn hộ ở Hokkaido. Quá trình này có thể phức tạp nhưng nếu bạn lựa chọn người đồng hành phù hợp thì có thể trở nên dễ dàng. Khi bạn khám phá các căn hộ Village House trên website, bạn có thể yên tâm rằng đầu tiên, các căn hộ cho thuê tại Hokkaido của chúng tôi đều có giá cả bình dân. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải chi tiền trao chìa khóa, tiền đặt cọc, gia hạn hay phí xử lý. *

Với nhiều kích thước căn hộ để bạn lựa chọn, bạn cũng có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm dựa trên vị trí ưa thích của bạn như Hakodate, Asahikawa, Chitose và Sapporo.

Ví dụ, Village House Teine ở Sapporo, cách trạm xe buýt Myanosawajouchome 10 phút đi bộ thuận tiện. Bạn cũng có thể tìm thấy các lựa chọn giao thông khác gần bạn với Ga Miyanosawa và Ga Hassamu chỉ cách đó vài phút. Để biết thêm các căn hộ cho thuê ở Sapporo, bạn cũng có thể tham khảo Village House Shinkawa, Village House MiyanosawaVillage House Higashi Tsukisamu.

Nếu bạn sắp chuyển đến Chitose, bạn có thể tham khảo Village House Itoi ở Tomakomai - thành phố lớn thứ 4 ở Hokkaido. Được biết đến với môn khúc côn cầu trên băng đang thịnh hành, bạn có thể dễ dàng đi đến Đấu trường trên băng Hakuchō Ōji Ice để thưởng thức các trò chơi và hoạt động. Các lựa chọn phương tiện giao thông gần nhất đến căn hộ này bao gồm Ga Aoba, Ga Itoi và Ga Tomakomai.

Những người đang tìm kiếm chỗ ở tại Asahikawa có thể thích Village House Shunko. Căn hộ này nằm ở vị trí thuận tiện gần Trường mẫu giáo Shunkou, Trường tiểu học Suehiro và Trường trung học Rokugou. Hãy yên tâm rằng tất cả các căn hộ cho thuê của chúng tôi đều nằm gần trường học. Ví dụ, Trường mẫu giáo Uminohoshi, Trường Tiểu học Oomorihama và Trường THCS Tomoe ở Hakodate có Village House Kanahori tọa lạc gần đó.

Bạn có muốn bắt đầu? Hãy chọn căn hộ cho thuê ở Chitose, Hakodate, Asahikawa, Sapporo và những nơi khác qua Village House ngay hôm nay. Máy lạnh, bếp ga, máy nước nóng trong nhà bếp hoặc bồn rửa vệ sinh cũng được cung cấp theo yêu cầu kèm theo một khoản phụ phí. Các căn hộ Village House đều được bảo đảm an toàn, do đó bạn có thể đi từ sân bay quốc tế khi đến Nhật Bản và ổn định chỗ ở mới một cách nhanh chóng. Tiếp theo, bạn có thể bắt đầu di chuyển xung quanh Hokkaido.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt lịch đến xem căn hộ trước khi thuê chính thức với chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp về cuộc sống ở Hokkaido

 1. Q

  1. Hokkaido best được biết đến vì điều gì?

  A

  Hokkaido là một tỉnh xinh đẹp ở Nhật Bản, nơi có phong cảnh đẹp mê hồn, đồ ăn ngon và lịch sử thú vị. Hòn đảo này được biết đến với những ngọn núi, hồ và rừng cũng như các khu nghỉ mát trượt tuyết và suối nước nóng. Hokkaido cũng là quê hương của một số mặt hàng thực phẩm nổi tiếng nhất Nhật Bản, chẳng hạn như ramen và các sản phẩm từ sữa được biết đến với cái tên "sữa Hokkaido."

  Bạn nhất định sẽ tìm thấy những địa điểm và món ăn này gần căn hộ của bạn ở Hokkaido.

 2. Q

  2. Cuộc sống tại Hokkaido như thế nào?

  A

  Nằm ở phía bắc Nhật Bản, Hokkaido là một tỉnh hoang sơ và tự nhiên với các ngọn núi hiểm trở, những khu rừng tươi tốt và hồ nước lấp lánh. Người dân Hokkaido vô cùng mến khách và thân thiện, và Hokkaido cũng là một trong những tỉnh có nền ẩm thực đặc sắc nhất ở Nhật Bản.

  Bạn cũng có thể sẽ thấy tuyết rơi nhiều trong suốt mùa đông ở Hokkaido. Từ căn hộ Village House của mình, bạn có thể dễ dàng đến các khu trượt tuyết như Rusutsu và Niseko trong thời gian này.

 3. Q

  3. Các ưu đãi khi thuê căn hộ Village House tại Hokkaido là gì?

  A

  Ngoài các căn hộ cho thuê giá cả bình dân ở Hakodate và những thành phố khác, bạn cũng có thể tận hưởng:

  • Hỗ trợ Chuyển nhà (giá trị 1 tháng tiền thuê (lên đến 31828.64 Yên). Số tiền này sẽ được áp dụng cho tổng chi phí chuyển đến ban đầu của bạn, cũng có thể bao gồm chi phí rèm cửa hoặc đèn trần mà bạn có thể đặt hàng thông qua chiến dịch đồ nội thất do chúng tôi cung cấp.
  • Phiếu giảm giá từ công ty chuyển nhà
  • Ưu đãi giới thiệu bạn bè (một thẻ QUO trị giá 10611.40 Yên cho người giới thiệu và 1 tháng thuê nhà miễn phí cho bạn của bạn (chỉ dành cho cư dân mới)).

  * Các ưu đãi trên có thể không áp dụng tại một số căn hộ. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp khi bạn đến xem căn hộ.

  Bạn có câu hỏi khác? Vui lòng ghé thăm trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có cái nhìn tổng quát hơn.

 4. *Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng cá nhân và chi tiết hợp đồng, bạn có thể được yêu cầu thanh toán một khoản đặt cọc.

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực