Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 8

 1. Ngoại thất của Village House Nakazu ở Fuchu-shi

  Village House Nakazu

  Nakazucho 1639, Fuchu-shi, Hiroshima-ken

  Takagi Station - JR Fukuen Line - 12 phút đi bộ, 0.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥20,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-405 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥20,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-307 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥22,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-402 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Kannabe Dai 2 ở Fukuyama-shi

  Village House Kannabe Dai 2

  Kannabecho Kawakita 838-1, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken

  Yuno Station - Ibara Railway Ibara Line - 9 phút đi bộ, 0.8 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   2-306 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   2-502 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   1-304 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Ganmanji ở Miyoshi-shi

  Village House Ganmanji

  Miyoshimachi 159-2, Miyoshi-shi, Hiroshima-ken

  Yatsugi Station - JR Fukuen Line;JR Geibi Line - 19 phút đi bộ, 1.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-502 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-504 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-406 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Noujima ở Fukuyama-shi

  Village House Noujima

  Nojima 3-2-1, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken

  Daimon Station - Sanyo Main Line (Okayama - Mihara) - 28 phút đi bộ, 2.2 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   1-405 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   3-305 Đông Nam (Tòa 3 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥40,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-104 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Ekiya ở Fukuyama-shi

  Village House Ekiya

  Ekiyacho Managura 373-3, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken

  Managura Station - JR Fukuen Line - 7 phút đi bộ, 0.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-303 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   4-403 Nam (Tòa 4 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥40,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   7-303 Nam (Tòa 7 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Shirohagi ở Fukuyama-shi

  Village House Shirohagi

  Minomicho 1038, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken

  Fukuyama Station - JR Fukuen Line;Sanyo Main Line (Okayama - Mihara) - 57 phút đi bộ, 4.6 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này
  • Village House Shinichi

   Shinichicho Shinichi 949-3, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken

   Shin-ichi Station - JR Fukuen Line - 13 phút đi bộ, 1.0 km

   Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này
   • Ngoại thất của Village House Seto ở Fukuyama-shi

    Village House Seto

    Setocho Jitoubu 7012-2, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken

    Bingo-Akasaka Station - Sanyo Main Line (Okayama - Mihara) - 17 phút đi bộ, 1.3 km

    Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

    Tìm căn hộ khác

    Bản đồ
    Gọi cho
    Chúng tôi
    Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
    Khu vực