Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 9

 1. Ngoại thất của Village House Wada ở Mihara-shi

  Village House Wada

  Wada 3-20, Mihara-shi, Hiroshima-ken

  Sunami Station - JR Kure Line - 24 phút đi bộ, 1.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥21,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-408 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥21,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-403 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-102 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Onori ở Takehara-shi

  Village House Onori

  Takasakicho 3-4, Takehara-shi, Hiroshima-ken

  Onori Station - JR Kure Line - 2 phút đi bộ, 0.2 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-403 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-303 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-307 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Takehara ở Takehara-shi

  Village House Takehara

  Takeharacho 2633, Takehara-shi, Hiroshima-ken

  Takehara Station - JR Kure Line - 22 phút đi bộ, 1.7 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-202 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-203 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-204 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Koizumi ở Mihara-shi

  Village House Koizumi

  Koizumicho 22-2, Mihara-shi, Hiroshima-ken

  Hongo Station - Sanyo Main Line (Mihara - Iwakuni) - 46 phút đi bộ, 3.7 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-405 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-505 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-204 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Miyagasako ở Kure-shi

  Village House Miyagasako

  Yakeyamamiyagasako 2-3-1, Kure-shi, Hiroshima-ken

  Tenno Station - JR Kure Line - 44 phút đi bộ, 3.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-403 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-502 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥43,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-402 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Mihara Fudekage ở Mihara-shi

  Village House Mihara Fudekage

  Miyaoki 5-8-1, Mihara-shi, Hiroshima-ken

  Mihara Station - Sanyo Main Line (Mihara - Iwakuni);Sanyo Main Line (Okayama - Mihara);JR Kure Line - 17 phút đi bộ, 1.3 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥49,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-107 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 7. Ngoại thất của Village House Kounan Tower ở Naka-ku

  Village House Kounan Tower

  Konan 5-1-61, Hiroshima-shi Naka-ku, Hiroshima-ken

  Hiroshima Minato (Ujina) - Hiroshima Electric Railway Line 1;Hiroshima Electric Railway Line 5;Hiroshima Electric Railway Line 3 - 17 phút đi bộ, 1.4 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥67,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.93m² / 3LDK
   Phòng:
   1-301 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thang máy
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥67,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.93m² / 3LDK
   Phòng:
   1-408 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thang máy
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥68,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.93m² / 3LDK
   Phòng:
   1-609 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 6)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thang máy
   Xem Phòng
 8. Village House Yakeyama

  Yakeyamakonoharacho 13-1, Kure-shi, Hiroshima-ken

  Tenno Station - JR Kure Line - 33 phút đi bộ, 2.6 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này
  • Ngoại thất của Village House Hataga ở Aki-ku

   Village House Hataga

   Hataka 2-26-17, Hiroshima-shi Aki-ku, Hiroshima-ken

   Aki-Nakano Station - Sanyo Main Line (Mihara - Iwakuni) - 10 phút đi bộ, 0.8 km

   Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

   Tìm căn hộ khác

   Bản đồ
   Gọi cho
   Chúng tôi
   Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
   Khu vực