Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 13

 1. Ngoại thất của Village House Hiroe ở Kurashiki-shi

  Village House Hiroe

  Hiroe 7-14, Kurashiki-shi, Okayama-ken

  Kimi Station - Setooohashi Line (JR Honshi Bisan Line) - 32 phút đi bộ, 2.6 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥21,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.46m² / 2DK
   Phòng:
   6-403 Đông Nam (Tòa 6 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥21,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.46m² / 2DK
   Phòng:
   6-404 Đông Nam (Tòa 6 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.46m² / 2DK
   Phòng:
   6-103 Đông Nam (Tòa 6 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Hayashi ở Kurashiki-shi

  Village House Hayashi

  Hayashi 1136-4, Kurashiki-shi, Okayama-ken

  Kimi Station - Setooohashi Line (JR Honshi Bisan Line) - 9 phút đi bộ, 0.7 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥23,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   9-507 Nam (Tòa 9 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   10-308 Nam (Tòa 10 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Ariki ở Kurashiki-shi

  Village House Ariki

  Aruki 722, Kurashiki-shi, Okayama-ken

  Chayamachi Station - Setooohashi Line (JR Honshi Bisan Line);JR Uno Line - 33 phút đi bộ, 2.6 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥24,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-408 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥24,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   3-304 Tây Nam (Tòa 3 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥27,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   3-203 Tây Nam (Tòa 3 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Uwanari ở Kurashiki-shi

  Village House Uwanari

  Tamashima Uwanari 606, Kurashiki-shi, Okayama-ken

  Shin-Kurashiki Station - Sanyo Main Line (Okayama - Mihara) - 16 phút đi bộ, 1.3 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-408 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-409 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Kojima Dai 2 ở Kurashiki-shi

  Village House Kojima Dai 2

  Kojimahiedacho 2660-8, Kurashiki-shi, Okayama-ken

  Kaminocho Station - Setooohashi Line (JR Honshi Bisan Line) - 28 phút đi bộ, 2.2 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   3-302 Nam (Tòa 3 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Mabi Dai 2 ở Kurashiki-shi

  Village House Mabi Dai 2

  Mabicho Arii 284-2, Kurashiki-shi, Okayama-ken

  Kawabejuku Station - Ibara Railway Ibara Line - 14 phút đi bộ, 1.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   3-406 Nam (Tòa 3 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   3-308 Nam (Tòa 3 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   2-206 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 7. Ngoại thất của Village House Tamashima ở Kurashiki-shi

  Village House Tamashima

  Tamashima Kashiwajima 5013-2, Kurashiki-shi, Okayama-ken

  Konkou Station - Sanyo Main Line (Okayama - Mihara) - 43 phút đi bộ, 3.4 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-102 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-203 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-106 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 8. Ngoại thất của Village House Mizushima ở Kurashiki-shi

  Village House Mizushima

  Mizushima Kitakamejimacho 8-3, Kurashiki-shi, Okayama-ken

  Mitsubishijikomae Station - Mizushima Rinkai Railway Mizushima Main Line - 16 phút đi bộ, 1.3 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   4-107 Nam (Tòa 4 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   3-208 Nam (Tòa 3 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   45.36m² / 3DK
   Phòng:
   2-401 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 9. Ngoại thất của Village House Chaya ở Kurashiki-shi

  Village House Chaya

  Chayamachi 814-2, Kurashiki-shi, Okayama-ken

  Chayamachi Station - Setooohashi Line (JR Honshi Bisan Line);JR Uno Line - 6 phút đi bộ, 0.5 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-109 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 10. Ngoại thất của Village House Urata ở Kurashiki-shi

  Village House Urata

  Fukudacho Urada 1824-4, Kurashiki-shi, Okayama-ken

  Urada - Mizushima Rinkai Railway Mizushima Main Line - 14 phút đi bộ, 1.1 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-209 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   3-401 Đông Nam (Tòa 3 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng

Căn hộ cho thuê ở Kurashiki, Nhật Bản

Kurashiki, còn được gọi là Kurashiki-shi, là một thành phố ở Nhật Bản nổi tiếng là một nơi làm việc tiềm năng, nhờ sự kết hợp của truyền thống văn hóa và các tiện nghi hiện đại. Nằm ở tỉnh Okayama, thành phố Kurashiki có rất nhiều ưu điểm hấp dẫn với những ai đang tìm kiếm một cơ hội việc làm. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi tuyệt vời để bắt đầu sự nghiệp của mình hoặc mở rộng sự nghiệp hiện tại, hãy cân nhắc đến Kurashiki!

Ở Kurashiki, bạn còn có thể tìm được căn hộ cho thuê cho 2 năm tới với Village House. Bạn có thể thoải mái xem xét các căn hộ cho thuê giá rẻ sẵn có và lên lịch đi tham quan căn hộ cùng với chúng tôi.

Tận hưởng trải nghiệm thuê nhà tuyệt vời

Khi khám phá các căn hộ ở Kurashiki, có một số yếu tố cần xem xét để đưa ra quyết định tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Ví dụ, ngân sách của bạn là bao nhiêu? Bạn có thể chi bao nhiêu mỗi tháng cho tiền chung cư Kurashiki? Bạn cần bao nhiêu không gian? Tính đến tất cả các yếu tố này sẽ giúp cho hành trình tìm kiếm căn hộ hoàn hảo ở Village House trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Kurashiki cũng là một nơi tuyệt vời để vun đắp một gia đình. Có rất nhiều trường học và các hoạt động giải trí dành cho những gia đình có trẻ em. Ví dụ, bạn có thể tham khảo căn hộ 3DK Village House Shionasu, gần các trường học như Honjou Nursery và Honjou Elementary School.

Các căn hộ cho thuê phù hợp với người nước ngoài cũng phù hợp cho những đối tượng vừa chuyển đến Kurashiki. Bạn có thể tham khảo căn hộ 2K ấm cúng Village House Tamashima chỉ cách Trạm dừng Xe buýt Tamashimanishinaka của Trường Ryoubi khoảng 10 phút đi bộ.

Ngoài ra, nếu bạn thích ở gần các ga tàu, bạn sẽ thích Village House Chaya, chỉ cách Ga Chayamachi 6 phút đi bộ.

Chọn phòng thuê tại Kurashiki với Village House, bạn chỉ cần một khoản phí trả trước thấp mà không cần trả thêm bất kỳ khoản phí đặt cọc, tiền trao chìa khóa, phí gia hạn hay phụ phí xử lý nào khác. * Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu tìm kiếm một căn hộ ở Kurashiki, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ nhân viên thân thiện của chúng tôi - chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn ngay!

Những câu hỏi thường gặp về cuộc sống ở Kurashiki

 1. Q

  1. Các điểm nổi bật của Kurashiki là gì?

  A

  Kurashiki là một thành phố đẹp như tranh vẽ, mang đến góc nhìn về một Nhật Bản truyền thống. Quận samurai cùng các kênh đào được bảo tồn rất tốt khiến Kurashiki trở thành một địa điểm giải trí nổi tiếng. Lúc rảnh rỗi, hãy ghé qua Bảo tàng Nghệ thuật Ohara, Phố Kojima Jeans, Núi Washu và Khu phố Lịch sử Kurashiki Bikan. Từ căn hộ ở Kurashiki, bạn cũng có thể tìm và thưởng thức vô số đặc sản địa phương bao gồm Mamakari Zushi, đào trắng cũng như thịt bò chiya nổi tiếng của Okayama.

  Dạo quanh các cửa hàng và phòng trưng bày rồi tận hưởng một chuyến đi thuyền thư giãn trên dòng kênh, có vô số điều để nhìn ngắm và trải nghiệm khi bạn chuyển đến nhà thuê tại Kurashiki để làm việc hoặc học tập.

 2. Q

  2. Sống ở Kurashiki có đắt không?

  A

  Chi phí sinh hoạt ở Kurashiki tương đối thấp, đây là một nơi hợp lý để sinh sống và làm việc. Một người thường chi tiêu khoảng 154.000 Yên mỗi tháng ở Kurashiki. Nếu bạn đang muốn tiết kiệm hơn, hãy cân nhắc tìm một căn hộ giá cả phải chăng để thuê với Village House. Các căn hộ cho thuê ở Kurashiki có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí hàng tháng.

 3. Q

  3. Làm cách nào để đăng ký thuê một bất động sản ở Kurashiki với Village House?

  A

  Nếu bạn quan tâm đến các căn hộ Village House phù hợp cho người nước ngoài ở Kurashiki, hãy chuẩn bị các tài liệu dưới đây cho quá trình đăng ký của bạn:

  • Đơn đăng ký - chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn.
  • Bản sao rõ ràng mặt trước và mặt sau của Thẻ cư trú Nhật Bản (Thẻ ngoại kiều) cho tất cả những người không phải là công dân Nhật Bản sẽ chuyển đến sống trong căn hộ
  • Bản sao Giấy chứng nhận thu nhập của người nộp đơn (ví dụ: Bảng sao kê lương gần đây nhất, Phiếu lương, Hưu trí Biên lai, Biên nhận phúc lợi, v.v.) Đối với những người gần đây đã thay đổi công việc hoặc đã chấp nhận lời đề nghị làm việc mới, vui lòng cung cấp hợp đồng lao động hoặc thông báo vị trí việc làm bao gồm mức lương ước tính của bạn.)
  • Bản sao sổ tiết kiệm ngân hàng của bạn gồm tài khoản mà bạn sẽ đăng ký để thanh toán trực tiếp và tài khoản mà bạn nhận lương, hiển thị giao dịch mới nhất của bạn cùng thông tin chi tiết tài khoản của bạn trên đó.

  Hãy xem trang Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

 4. *Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng cá nhân và chi tiết hợp đồng, bạn có thể được yêu cầu thanh toán một khoản đặt cọc.

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực