Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 3

 1. Ngoại thất của Village House Shoou ở Katsuta-gun

  Village House Shoou

  Taira 722-2, Katsuta-gun Shoocho, Okayama-ken

  Katsumada Station - JR Kishin Line (Sayo - Niimi) - 24 phút đi bộ, 2.0 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-406 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-408 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-506 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Shoou Dai 2 ở Katsuta-gun

  Village House Shoou Dai 2

  Katsumada 868-2, Katsuta-gun Shoocho, Okayama-ken

  Katsumada Station - JR Kishin Line (Sayo - Niimi) - 13 phút đi bộ, 1.0 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-305 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥41,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-108 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Takano ở Tsuyama-shi

  Village House Takano

  Takanohongo 1620-6, Tsuyama-shi, Okayama-ken

  Takano - JR Inbi Line - 7 phút đi bộ, 0.6 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥41,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-307 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực