Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 7

 1. Ngoại thất của Village House Ichinomiya ở Kita-ku

  Village House Ichinomiya

  Onoe 1141, Okayama-shi Kita-ku, Okayama-ken

  Bizen-Ichinomiya Station - JR Kibi Line - 24 phút đi bộ, 1.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-403 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-404 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-405 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Bizen Katakami ở Bizen-shi

  Village House Bizen Katakami

  Higashikatakami 1282-6, Bizen-shi, Okayama-ken

  Bizen-Katakami Station - JR Ako Line - 12 phút đi bộ, 1.0 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-504 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-101 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-306 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Haji ở Setochi-shi

  Village House Haji

  Osafunecho Haji 1131-4, Setochi-shi, Okayama-ken

  Osafune Station - JR Ako Line - 18 phút đi bộ, 1.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-404 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-306 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-305 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Matsuzaki ở Higashi-ku

  Village House Matsuzaki

  Saidaiji Matsuzaki 447-11, Okayama-shi Higashi-ku, Okayama-ken

  Odara Station - JR Ako Line - 15 phút đi bộ, 1.2 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥32,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-409 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥46,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   3-302 Nam (Tòa 3 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Oku ở Setochi-shi

  Village House Oku

  Okucho Yamadanoshou 420-2, Setochi-shi, Okayama-ken

  Oku Station - JR Ako Line - 4 phút đi bộ, 0.3 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥40,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-205 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 1LDK
   Phòng:
   2-204 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Saidaiji ở Higashi-ku

  Village House Saidaiji

  Koumotocho 325-5, Okayama-shi Higashi-ku, Okayama-ken

  Saidaiji Station - JR Ako Line - 15 phút đi bộ, 1.2 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥42,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-506 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥43,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-303 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
 7. Village House Tomonobu

  Tomonobu 804-4, Bizen-shi, Okayama-ken

  Iri Station - JR Ako Line - 14 phút đi bộ, 1.1 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

  Tìm căn hộ khác

  Bản đồ
  Gọi cho
  Chúng tôi
  Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
  Khu vực