Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 3

 1. Ngoại thất của Village House Matsuyori ở Izumo-shi

  Village House Matsuyori

  Matsuyorishimocho 367, Izumo-shi, Shimane-ken

  Izumoshi Station - JR Sanin Main Line (Yonago - Masuda);Ichibata Electric Railway Kitamatsue Line - 34 phút đi bộ, 2.7 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-105 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   2-402 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-209 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Shiroeda ở Izumo-shi

  Village House Shiroeda

  Shiroedacho 401-1, Izumo-shi, Shimane-ken

  Izumoshi Station - JR Sanin Main Line (Yonago - Masuda);Ichibata Electric Railway Kitamatsue Line - 32 phút đi bộ, 2.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   1-302 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   2-104 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   2-302 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Enya ở Izumo-shi

  Village House Enya

  Enyaariharacho 6-11, Izumo-shi, Shimane-ken

  Izumoshi Station - JR Sanin Main Line (Yonago - Masuda);Ichibata Electric Railway Kitamatsue Line - 14 phút đi bộ, 1.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥43,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-508 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥43,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   2-205 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥44,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-408 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực