Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 3

 1. Ngoại thất của Village House Katayamazu ở Kaga-shi

  Village House Katayamazu

  Kojomachi 2-275, Kaga-shi, Ishikawa-ken

  Kagaonsen Station - JR Hokuriku Main Line (Maibara - Kanazawa) - 27 phút đi bộ, 2.2 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-401 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   2-404 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-403 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Komatsu Dai 2 ở Komatsu-shi

  Village House Komatsu Dai 2

  Shimoawazumachi 116-5, Komatsu-shi, Ishikawa-ken

  Awazu Station - JR Hokuriku Main Line (Maibara - Kanazawa) - 20 phút đi bộ, 1.6 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-404 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-507 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-502 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Yamashiro ở Kaga-shi

  Village House Yamashiro

  Yamashiroonsen Yamatomachi 334, Kaga-shi, Ishikawa-ken

  Kagaonsen Station - JR Hokuriku Main Line (Maibara - Kanazawa) - 54 phút đi bộ, 4.3 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

  Tìm căn hộ khác

  Bản đồ
  Gọi cho
  Chúng tôi
  Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
  Khu vực