Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 10

 1. Ngoại thất của Village House Toyama Minami ở Toyama-shi

  Village House Toyama Minami

  Uwano 1066, Toyama-shi, Toyama-ken

  Nunoichi Station - Toyama Subway Fujikoshi・Kamidaki Line - 19 phút đi bộ, 1.6 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.06m² / 2DK
   Phòng:
   2-503 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.06m² / 2DK
   Phòng:
   2-506 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.06m² / 2DK
   Phòng:
   2-507 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Gankaiji ở Toyama-shi

  Village House Gankaiji

  Gankaiji 675, Toyama-shi, Toyama-ken

  Kureha Station - Ai No Kaze Toyama Railway Line - 28 phút đi bộ, 2.2 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-505 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-501 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Miyanari ở Toyama-shi

  Village House Miyanari

  Miyanari 12-1, Toyama-shi, Toyama-ken

  Higashi-Toyama Station - Ai No Kaze Toyama Railway Line - 31 phút đi bộ, 2.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   1-302 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   2-404 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   2-406 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Yatsuo ở Toyama-shi

  Village House Yatsuo

  Yatsuomachi Konagatani 2300, Toyama-shi, Toyama-ken

  Etchū-Yatsuo Station - JR Takayama Main Line - 15 phút đi bộ, 1.2 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   3-401 Đông Nam (Tòa 3 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   3-405 Đông Nam (Tòa 3 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   3-202 Đông Nam (Tòa 3 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Yokata ở Toyama-shi

  Village House Yokata

  Yokataaraya 1626-1, Toyama-shi, Toyama-ken

  Ohirota Station - Toyamaraito Rail - 33 phút đi bộ, 2.6 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-503 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-402 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-404 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Toyama Kita ở Toyama-shi

  Village House Toyama Kita

  Harumidai 9, Toyama-shi, Toyama-ken

  Higashi-Iwase Station - Toyamaraito Rail - 13 phút đi bộ, 1.0 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   1-507 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   1-407 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   3-502 Nam (Tòa 3 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 7. Ngoại thất của Village House Mizuhashi ở Toyama-shi

  Village House Mizuhashi

  Mizuhashi Tsujigado 2181-1, Toyama-shi, Toyama-ken

  Mizuhashi Station - Ai No Kaze Toyama Railway Line - 5 phút đi bộ, 0.4 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-402 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-403 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-404 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 8. Ngoại thất của Village House Fuchu ở Toyama-shi

  Village House Fuchu

  Fuchumachi Shimosakakura 78-1, Toyama-shi, Toyama-ken

  Hayahoshi Station - JR Takayama Main Line - 10 phút đi bộ, 0.8 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.06m² / 2DK
   Phòng:
   1-503 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.06m² / 2DK
   Phòng:
   2-505 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.06m² / 2DK
   Phòng:
   1-307 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 9. Ngoại thất của Village House Arakawa ở Toyama-shi

  Village House Arakawa

  Arakawashimmachi 1-79, Toyama-shi, Toyama-ken

  Higashi-Shinjo Station - Toyama Subway Main Line - 7 phút đi bộ, 0.6 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này
  • Ngoại thất của Village House Nishihongou ở Toyama-shi

   Village House Nishihongou

   Fuchumachi Nishihongo 562-2, Toyama-shi, Toyama-ken

   Fuchū-Usaka Station - JR Takayama Main Line - 7 phút đi bộ, 0.6 km

   Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

   Căn hộ Toyama-shi cho thuê

   Là thành phố thủ phủ của tỉnh Toyama ở Nhật Bản, Toyama-shi là một thành phố ven biển nhộn nhịp với khoảng 415.844 cư dân. Toyama có nghĩa đen là 'núi non dồi dào', vì vậy bạn chắc chắn mường tượng được bạn sẽ thấy gì nếu bạn đến nơi đây. Với những ngọn núi của dãy Alps phía Bắc Nhật Bản tuyệt đẹp, thành phố này là một nơi tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm đẹp với gia đình và bạn bè.

   Với Village House, việc tìm kiếm một chung cư Toyama giá cả phải chăng ở Toyama-shi thật dễ dàng và không hề phiền phức. Bạn có thể xem các căn hộ trên trang web của chúng tôi, xem hình ảnh phòng, các thông tin thú vị khác về căn hộ và khu vực xung quanh. Hơn nữa, bạn không phải lo lắng về việc đặt cọc, tiền trao chìa khóa, phí gia hạn hay phí xử lý * . Bạn đơn giản chỉ cần sắp xếp để đến xem phòng, nộp hồ sơ thuê phòng, chờ kết quả xét duyệt hồ sơ, ký kết hợp đồng và chuyển đến!

   Gần gũi với thiên nhiên ở Thành phố Toyama

   Sống trong một căn hộ ở Toyama-shi tạo điều kiện cho bạn trải nghiệm văn hóa địa phương tuyệt vời mỗi ngày - vì vậy bước tiếp theo là hãy thuê một căn hộ thoải mái phù hợp với bạn. Tọa lạc ngay trong thành phố với đầy đủ các tiện ích là Căn hộ 2DK Village House Toyama Minami. Ga Nunoichi chỉ cách đó 19 phút đi bộ! Căn hộ ở Toyama-shi này cũng rất sáng sủa và thoáng mát, là nơi tuyệt vời để thư giãn sau một ngày dài.

   Village House Toyama Kita cung cấp nhiều loại kích thước sàn hơn, là nơi bạn có thể lựa chọn các căn hộ trong khoảng từ 39,83m2 và 53,96m2 . Vì vậy, nếu bạn đang tìm một căn hộ ở Toyama-shi, đây là căn hộ dành cho bạn.

   Bắt đầu từ khoảng 27.000 yên, bạn sẽ có thể tận hưởng cuộc sống ở Toyama-shi với các căn hộ cho thuê thân thiện với người nước ngoài của chúng tôi. Hãy bắt đầu tìm chỗ ở phù hợp thông qua Village House ngay bây giờ.

   Những câu hỏi thường gặp về cuộc sống ở Toyama-shi

   1. Q

    1. Những điểm nổi bật của Toyama-shi là gì?

    A

    Trong lịch sử, Toyama-shi là một thành phố lâu đời hưng thịnh với nguồn tài nguyên nông nghiệp mạnh mẽ. Nếu bạn đến tham quan thành phố ngày nay, bạn sẽ thấy đây là một thành phố công nghệ tiên tiến cung cấp cho du khách và người dân một cảnh quan vô cùng năng động và không chê vào đâu được. Đó là sự pha trộn đầy nghệ thuật giữa quá khứ và hiện tại - với những tòa nhà gỗ truyền thống từ thế kỷ 19 bên cạnh những phòng thuê tại Toyama; và những chuyến xe điện tương lai cắt ngang những con đường thủy tuyệt đẹp.

    Toyama-shi cũng có cộng đồng nghệ nhân thủy tinh lớn nhất và món sashimi nổi tiếng nhất Nhật Bản. Cùng với các hoạt động thể thao thiên nhiên, lễ hội văn hóa và bảo tàng nghệ thuật được xây dựng theo mô hình thân thiện với môi trường, thành phố này cung cấp mọi thứ và còn hơn thế nữa cho những ai đang tìm kiếm trải nghiệm Nhật Bản đích thực.

   2. Q

    2. Tôi có thể đi du lịch quanh Toyama-shi bằng cách nào?

    A

    Là một thành phố xanh và thông minh, bạn sẽ tìm thấy nhiều phương thức giao thông thân thiện với môi trường, bao gồm xe điện, xe buýt, tàu điện, taxi, hoặc thậm chí là xe đạp cho thuê. Portram (Toyama Light Rail) là một tuyến xe điện mang phong cách tương lai, kết nối Toyama với khu vực ven biển Iwase, đồng thời cung cấp thông tin về phong cảnh trên đường đi. Bạn cũng có thể đi qua Centram, là một đường nhánh xe lửa của thành phố đưa bạn vòng quanh ga Toyama và các khu vực lân cận.

    Hãy thuê căn hộ tại thành phố Toyama với chương trình khuyến mãi Village House ngay hôm nay, và bắt đầu khám phá điểm đến độc đáo này.

   3. Q

    3. Tôi có thể thuê căn hộ ở Thành phố Toyama bằng nào?

    A

    Nếu bạn đang nghĩ đến việc chuyển đến Nhật Bản, đặc biệt là Thành phố Toyama, điều đầu tiên cần làm là săn tìm một nơi để ở. Nếu bạn không nói được tiếng Nhật, bạn có thể phải trả giá cao hơn cho căn hộ bạn thuê do những khoản phí mà bạn không quen thuộc.

    Ngoài ra, bạn có thể cần phải xem xét các chi phí bổ sung như phí môi giới, phí gia hạn hoặc thậm chí là tiền trao chìa khóa. Tất cả những khoản này dồn lại có thể lên đến một khoản tiền khổng lồ, đặc biệt là nhiều bất động sản ở Nhật Bản có thể không cho người nước ngoài thuê.

    May mắn thay, Village House giải quyết tất cả những lo lắng này cho khách thuê của chúng tôi. Từ giai đoạn tìm nhà thuê tại Toyama cho đến ngay cả sau khi chuyển đến, chúng tôi có thể làm cho cả quá trình diễn ra suôn sẻ và không hề căng thẳng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ cho thuê của chúng tôi trong Câu hỏi thường gặp.

   4. *Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng cá nhân và chi tiết hợp đồng, bạn có thể được yêu cầu thanh toán một khoản đặt cọc.

   Tìm căn hộ khác

   Bản đồ
   Gọi cho
   Chúng tôi
   Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
   Khu vực