Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 2

 1. Ngoại thất của Village House Sanda ở Atsugi-shi

  Village House Sanda

  Sanda minami 1-15, Atsugi-shi, Kanagawa-ken

  Iriya Station - JR Sagami Line - 44 phút đi bộ, 3.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   2-505 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥47,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   1-302 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥48,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.09m² / 2K
   Phòng:
   4-203 Nam (Tòa 4 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Zama ở Zama-shi

  Village House Zama

  Sagamino 1-6, Zama-shi, Kanagawa-ken

  Sagamino Station - Sotetsu Main Line - 6 phút đi bộ, 0.5 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥47,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   22.68m² / 1K
   Phòng:
   8-110 Đông Nam (Tòa 8 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥64,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   45.36m² / 2DK
   Phòng:
   8-409 Đông Nam (Tòa 8 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực