Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 10

 1. Ngoại thất của Village House Numawada ở Tochigi-shi

  Village House Numawada

  Numawadacho 3-1, Tochigi-shi, Tochigi-ken

  Tochigi Station - Tob Utsunomiya Line;Tobu Nikko Line;JR Ryomo Line - 5 phút đi bộ, 0.4 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-302 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-303 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Inabagou ở Oyama-shi

  Village House Inabagou

  Wakagicho 3-8-1, Oyama-shi, Tochigi-ken

  Oyama Station - JR Mito Line;JR Utsunomiya Line;JR Ryomo Line - 19 phút đi bộ, 1.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-403 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-307 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-105 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Oohira ở Tochigi-shi

  Village House Oohira

  Ohiramachi Tomida 2275-2, Tochigi-shi, Tochigi-ken

  Shin-Ohirashita Station - Tobu Nikko Line - 9 phút đi bộ, 0.7 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   1-405 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   1-101 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Ashikaga Asakura ở Ashikaga-shi

  Village House Ashikaga Asakura

  Asakuracho 243-3, Ashikaga-shi, Tochigi-ken

  Tobu Izumi Station - Tobu Isesaki Line - 8 phút đi bộ, 0.6 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 2LDK
   Phòng:
   2-507 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥41,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 2LDK
   Phòng:
   2-504 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥43,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-307 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Sano Kikukawa ở Sano-shi

  Village House Sano Kikukawa

  Horigomecho 3818-3, Sano-shi, Tochigi-ken

  Horigome Station - Tobu Sano Line - 8 phút đi bộ, 0.7 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥41,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-106 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Tochigi Hinode Tower ở Tochigi-shi

  Village House Tochigi Hinode Tower

  Hinodecho 15-10, Tochigi-shi, Tochigi-ken

  Shin-Tochigi Station - Tob Utsunomiya Line;Tobu Nikko Line - 9 phút đi bộ, 0.7 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   62.95m² / 3DK
   Phòng:
   1-711 Nam (Tòa 1 / Tầng 7)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Thang máy
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   62.95m² / 3DK
   Phòng:
   1-805 Nam (Tòa 1 / Tầng 8)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Thang máy
   Xem Phòng
 7. Ngoại thất của Village House Sano Yoneyama ở Sano-shi

  Village House Sano Yoneyama

  Yoneyamaminamicho 53-3, Sano-shi, Tochigi-ken

  Horigome Station - Tobu Sano Line - 34 phút đi bộ, 2.7 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.50m² / 2LDK
   Phòng:
   1-507 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥45,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.50m² / 3DK
   Phòng:
   1-302 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 8. Ngoại thất của Village House Ashikaga Fukui ở Ashikaga-shi

  Village House Ashikaga Fukui

  Fukuicho 1153, Ashikaga-shi, Tochigi-ken

  Fukui Station - Tobu Isesaki Line - 1 phút đi bộ, 0.1 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥45,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 2LDK
   Phòng:
   1-304 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 9. Ngoại thất của Village House Amagaya ở Oyama-shi

  Village House Amagaya

  Amagaya 142-4, Oyama-shi, Tochigi-ken

  Oyama Station - JR Mito Line;JR Utsunomiya Line;JR Ryomo Line - 46 phút đi bộ, 3.6 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này
  • Ngoại thất của Village House Ashikaga Hajika ở Ashikaga-shi

   Village House Ashikaga Hajika

   Hajikaminamicho 19-3, Ashikaga-shi, Tochigi-ken

   Omata - JR Ryomo Line - 28 phút đi bộ, 2.2 km

   Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

   Tìm căn hộ khác

   Bản đồ
   Gọi cho
   Chúng tôi
   Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
   Khu vực