Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 4

 1. Ngoại thất của Village House Hattori ở Takatsuki-shi

  Village House Hattori

  Daizoji 1-7-1, Takatsuki-shi, Osaka-fu

  Takatsuki Station - JR Kyoto Line (Kyoto- Osaka) - 22 phút đi bộ, 1.8 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-503 Nam (Tòa 4 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   3-404 Tây Nam (Tòa 3 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-406 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Takada ở Ibaraki-shi

  Village House Takada

  Takadacho 10, Ibaraki-shi, Osaka-fu

  Settsu-Tonda Station - JR Kyoto Line (Kyoto- Osaka) - 17 phút đi bộ, 1.3 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥38,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   4-305 Nam (Tòa 4 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   3-217 Nam (Tòa 3 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥41,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   4-109 Nam (Tòa 4 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Nishimachi ở Takatsuki-shi

  Village House Nishimachi

  Nishimachi 1-7, Takatsuki-shi, Osaka-fu

  Sojiji Station - Hankyū Kyoto Main Line - 11 phút đi bộ, 0.9 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-402 Nam (Tòa 4 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Haginosho ở Takatsuki-shi

  Village House Haginosho

  Haginosho 5-20, Takatsuki-shi, Osaka-fu

  Kanmaki - Hankyū Kyoto Main Line - 27 phút đi bộ, 2.2 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥43,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   3-205 Nam (Tòa 3 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥44,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   4-105 Nam (Tòa 4 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥45,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   1-101 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực