Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 6

 1. Ngoại thất của Village House Usuda ở Saku-shi

  Village House Usuda

  Usuda Misato 1206, Saku-shi, Nagano-ken

  Tatsuokajo Station - Yatsugadakekogen Line (JR Koumi Line) - 24 phút đi bộ, 1.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥20,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   2-405 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥22,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   1-301 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥22,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   2-302 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Usuda Dai 2 ở Saku-shi

  Village House Usuda Dai 2

  Irisawa 3204, Saku-shi, Nagano-ken

  Aonuma Station - Yatsugadakekogen Line (JR Koumi Line) - 11 phút đi bộ, 0.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥21,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   2-506 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   1-203 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   2-301 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Komoro ở Komoro-shi

  Village House Komoro

  Ko 2171-1, Komoro-shi, Nagano-ken

  Komoro Station - Shinano Railway Line;Yatsugadakekogen Line (JR Koumi Line) - 10 phút đi bộ, 0.8 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-407 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-502 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-103 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Nakagomi ở Saku-shi

  Village House Nakagomi

  Nakagomi 171-3, Saku-shi, Nagano-ken

  Nakagomi Station - Yatsugadakekogen Line (JR Koumi Line) - 7 phút đi bộ, 0.6 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   1-505 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 1LDK
   Phòng:
   1-507 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-403 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Iwamurada ở Saku-shi

  Village House Iwamurada

  Iwamurada 62-5, Saku-shi, Nagano-ken

  Iwamurada Station - Yatsugadakekogen Line (JR Koumi Line) - 25 phút đi bộ, 2.0 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥49,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-502 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Mukaida ở Komoro-shi

  Village House Mukaida

  Ichimachi 3-9-1, Komoro-shi, Nagano-ken

  Komoro Station - Shinano Railway Line;Yatsugadakekogen Line (JR Koumi Line) - 9 phút đi bộ, 0.7 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

  Tìm căn hộ khác

  Bản đồ
  Gọi cho
  Chúng tôi
  Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
  Khu vực