Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 10

 1. Ngoại thất của Village House Moji Shiranoe ở Moji-ku

  Village House Moji Shiranoe

  Shiranoe 2-15-1, Kitakyushu-shi Moji-ku, Fukuoka-ken

  Idemitsu Bijutsukan Station - Heisei Chikuho Railway Mojiko Retro Kanko Line - 51 phút đi bộ, 4.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥22,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   1-508 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   2-406 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   1-307 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Shiranoe ở Moji-ku

  Village House Shiranoe

  Shiranoe 2-14-5, Kitakyushu-shi Moji-ku, Fukuoka-ken

  Idemitsu Bijutsukan Station - Heisei Chikuho Railway Mojiko Retro Kanko Line - 50 phút đi bộ, 4.0 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥22,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-403 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   3-402 Nam (Tòa 3 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-306 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Numakoyanagi ở Kokuraminami-ku

  Village House Numakoyanagi

  Numahonmachi 1-2-1, Kitakyushu-shi Kokuraminami-ku, Fukuoka-ken

  Shimo-Sone Station - JR Nippo Main Line (Mojiko - Saiki) - 18 phút đi bộ, 1.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   5-407 Đông Nam (Tòa 5 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   5-204 Đông Nam (Tòa 5 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   5-207 Đông Nam (Tòa 5 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Hata ở Moji-ku

  Village House Hata

  Hata 1396-1, Kitakyushu-shi Moji-ku, Fukuoka-ken

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.07m² / 2K
   Phòng:
   2-304 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.07m² / 2K
   Phòng:
   1-304 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.07m² / 2K
   Phòng:
   2-108 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Wakamatsu ở Wakamatsu-ku

  Village House Wakamatsu

  Haramachi 9-27, Kitakyushu-shi Wakamatsu-ku, Fukuoka-ken

  Wakamatsu Station - JR Chikuho Line (Wakamatsu - Orio) - 25 phút đi bộ, 2.0 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.07m² / 2K
   Phòng:
   2-309 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.07m² / 1LDK
   Phòng:
   2-308 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.07m² / 2K
   Phòng:
   2-212 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Hagiwara ở Yahatanishi-ku

  Village House Hagiwara

  Hagiwara 2-1-1, Kitakyushu-shi Yahatanishi-ku, Fukuoka-ken

  Hagiwara Station - Chikuho Denki Railway Line - 2 phút đi bộ, 0.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   5-101 Nam (Tòa 5 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   3-105 Nam (Tòa 3 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   49.52m² / 3DK
   Phòng:
   1-405 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 7. Ngoại thất của Village House Kokura Minami ở Kokuraminami-ku

  Village House Kokura Minami

  Tsuda 1-6-1, Kitakyushu-shi Kokuraminami-ku, Fukuoka-ken

  Shimo-Sone Station - JR Nippo Main Line (Mojiko - Saiki) - 17 phút đi bộ, 1.4 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.46m² / 2DK
   Phòng:
   1-308 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.46m² / 2DK
   Phòng:
   2-309 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   38.46m² / 2DK
   Phòng:
   2-101 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 8. Ngoại thất của Village House Norimatsu ở Yahatanishi-ku

  Village House Norimatsu

  Norimatsu 5-19-1, Kitakyushu-shi Yahatanishi-ku, Fukuoka-ken

  Orio Station - JR Kagoshima Main Line (Shimoneseki/Mojiko - Hakata);JR Chikuho Line (Wakamatsu - Orio);Fukuhoku-Yutaka Line (JR Chikuho Line) (Orio - - 17 phút đi bộ, 1.3 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   4-401 Nam (Tòa 4 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥40,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-303 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-304 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 9. Ngoại thất của Village House Honjo ở Yahatanishi-ku

  Village House Honjo

  Honjo 3-3-1, Kitakyushu-shi Yahatanishi-ku, Fukuoka-ken

  Honjo Station - JR Chikuho Line (Wakamatsu - Orio) - 15 phút đi bộ, 1.2 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   4-302 Đông Nam (Tòa 4 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥43,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 2LDK
   Phòng:
   1-504 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥44,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 2LDK
   Phòng:
   4-304 Đông Nam (Tòa 4 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 10. Ngoại thất của Village House Hiagari ở Kokurakita-ku

  Village House Hiagari

  Hiagari 4 -9-11, Kitakyushu-shi Kokurakita-ku, Fukuoka-ken

  Nishi-Kokura Station - JR Hitahikosan Line;JR Nippo Main Line (Mojiko - Saiki);JR Kagoshima Main Line (Shimoneseki/Mojiko - Hakata) - 20 phút đi bộ, 1.6 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

  Căn hộ cho thuê ở Kitakyushu

  Nằm trên bờ biển phía bắc của đảo Kyushu, Kitakyushu là thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Fukuoka sau thành phố Fukuoka. Thành phố biển này được biết đến với nền văn hóa đa dạng, đồ ăn ngon và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nếu bạn muốn làm việc hoặc học tập ở Kitakyushu, điều quan trọng là phải nghiên cứu trước và tìm một nơi đáp ứng nhu cầu của bạn. Giá thuê có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào vị trí mong muốn của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải biết mức phòng thuê tại Kitakyushu.

  Để đơn giản hóa việc tìm kiếm cho bạn, Village House cung cấp các căn hộ với nhiều diện tích khác nhau. Với các căn hộ cho thuê từ 2K đến 3DK, bạn có thể tìm kiếm chỗ ở theo đúng ý mình tại Kitakyushu.

  Lợi ích của căn hộ Village House ở Kitakyushu

  Khi bạn đang tìm kiếm một căn hộ ở Kitakyushu, điều cần thiết là phải tìm được căn hộ phù hợp với nhu cầu của bạn. Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi chọn thuê:

  • Vị trí: Xem xét khoảng cách từ chung cư Kitakyushu đến nơi làm việc, mua sắm và các tiện nghi khác.
  • Kích thước: Hãy nghĩ xem bạn sẽ cần bao nhiêu không gian và kiểu bài trí nào sẽ phù hợp nhất với phong cách sống của bạn.
  • Giá cả: Hãy đảm bảo rằng bạn nắm rõ ngân sách của bạn có thể đáp ứng những gì.

  Hãy đọc thêm về căn hộ bao gồm những gì xung quanh chẳng hạn như trường học và các phương tiện đi lại. Ví dụ, bạn có thể ghé thăm Village House Shiranoe , có nhiều kích thước căn hộ khác nhau như 2K và 3DK, và cách Trạm dừng Xe buýt 2-chome Nishitetsu Bus Shiranoe 1 phút. Bạn cũng chỉ mất chưa đến 10 phút là đến Trường mẫu giáo Tougou Hitomi và Trường tiểu học Shiranoe ở Kitakyushu.

  Hoặc thuê một không gian lớn hơn với 3DK hoặc 2LDK Village House Norimatsu, có thể đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất. Ngoài ra, có các phương tiện giao thông khác gần căn hộ này bao gồm Ga Orio, Ga Morishita và Ga Ano.

  Khám phá các căn hộ cho thuê ở Kitakyushu hoặc các khu vực khác mà bạn quan tâm qua trang web của chúng tôi ngay hôm nay! Nếu bạn muốn thuê căn hộ với chúng tôi, chỉ cần đặt một chuyến thăm căn hộ để bắt đầu quá trình đăng ký của bạn.

  Những câu hỏi thường gặp về cuộc sống ở Kitakyushu

  1. Q

   1. Sống ở Kitakyushu có đắt không?

   A

   Chi phí sinh hoạt trung bình ở Kitakyushu có thể vào khoảng 30.000 Yên. Ngoài ra, hãy nhớ rằng có thể có các chi phí khác cần xem xét khi lập ngân sách cho chỗ ở mới của bạn, chẳng hạn như tiền đặt cọc bảo đảm, phí gia hạn và tiền chìa khóa. Tin tốt là những điều này không bắt buộc khi bạn thuê căn hộ Village House *. Vui lòng liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

  2. Q

   2. Một số điểm nổi bật của Kitakyushu là gì?

   A

   Có rất nhiều điều khiến Kitakyushu hấp dẫn, từ cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu cho đến những món ăn ngon và trải nghiệm văn hóa. Dưới đây là một vài lý do tại sao Kitakyushu là một nơi lý tưởng để sinh sống và làm việc.

   Thành phố này nằm trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên đảo Kyushu. Khí hậu ôn hòa, dễ chịu quanh năm, nhiệt độ trung bình từ 5 độ C vào mùa đông đến 30 độ C vào mùa hè. Có rất nhiều hoạt động giải trí ngoài trời ở Kitakyushu, bao gồm những nơi như Hiraodai, Công viên Động vật học Itozu no Mori và Công viên Green. Bạn có thể dễ dàng tham quan những địa điểm này khi chọn nhà thuê tại Kitakyushu của Village House.

  3. Q

   3. Làm cách nào để đăng ký thuê căn hộ ở Kitakyushu với Village House?

   A

   Nếu bạn đã sẵn sàng để thuê căn hộ Village House ở Kitakyushu, hãy chuẩn bị trước các tài liệu dưới đây cho quá trình đăng ký của bạn:

   • Các mẫu đơn đăng ký - chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn.
   • Bản sao rõ ràng mặt trước và mặt sau của Thẻ cư trú Nhật Bản (Thẻ ngoại kiều) cho tất cả những người không phải là công dân Nhật Bản sẽ chuyển đến sống trong căn hộ
   • Bản sao Giấy chứng nhận thu nhập của người nộp đơn (ví dụ: Bảng sao kê lương gần đây nhất, Phiếu lương, Hưu trí Biên lai, Biên nhận phúc lợi, v.v.) Đối với những người gần đây đã thay đổi công việc hoặc đã chấp nhận lời đề nghị làm việc mới, vui lòng cung cấp hợp đồng lao động hoặc thông báo vị trí việc làm bao gồm mức lương ước tính của bạn.)
   • Bản sao sổ tiết kiệm ngân hàng của bạn của cả hai tài khoản mà bạn sẽ đăng ký để thanh toán tiền phòng hàng tháng và tài khoản mà bạn nhận lương, hiển thị giao dịch mới nhất của bạn và thông tin chi tiết tài khoản của bạn trên đó.

    

   Hãy xem trang Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  4. *Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng cá nhân và chi tiết hợp đồng, bạn có thể được yêu cầu thanh toán một khoản đặt cọc.

  Tìm căn hộ khác

  Bản đồ
  Gọi cho
  Chúng tôi
  Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
  Khu vực