Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 6

 1. Ngoại thất của Village House Wakamatsu ở Wakamatsu-ku

  Village House Wakamatsu

  Haramachi 9-27, Kitakyushu-shi Wakamatsu-ku, Fukuoka-ken

  Wakamatsu Station - JR Chikuho Line (Wakamatsu - Orio) - 25 phút đi bộ, 2.0 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.07m² / 2K
   Phòng:
   2-509 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.07m² / 2K
   Phòng:
   2-111 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Hagiwara ở Yahatanishi-ku

  Village House Hagiwara

  Hagiwara 2-1-1, Kitakyushu-shi Yahatanishi-ku, Fukuoka-ken

  Hagiwara Station - Chikuho Denki Railway Line - 2 phút đi bộ, 0.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   3-105 Nam (Tòa 3 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-104 Nam (Tòa 4 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   5-105 Nam (Tòa 5 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Mizumaki ở Onga-gun

  Village House Mizumaki

  Koga 2-2-1, Onga-gun Mizumakimachi, Fukuoka-ken

  Mizumaki Station - JR Kagoshima Main Line (Shimoneseki/Mojiko - Hakata) - 20 phút đi bộ, 1.6 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 2LDK
   Phòng:
   1-506 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 2LDK
   Phòng:
   4-501 Nam (Tòa 4 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥40,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   3-304 Nam (Tòa 3 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Norimatsu ở Yahatanishi-ku

  Village House Norimatsu

  Norimatsu 5-19-1, Kitakyushu-shi Yahatanishi-ku, Fukuoka-ken

  Orio Station - JR Kagoshima Main Line (Shimoneseki/Mojiko - Hakata);JR Chikuho Line (Wakamatsu - Orio);Fukuhoku-Yutaka Line (JR Chikuho Line) (Orio - - 17 phút đi bộ, 1.3 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   4-401 Nam (Tòa 4 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥40,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-303 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥44,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-101 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Honjo ở Yahatanishi-ku

  Village House Honjo

  Honjo 3-3-1, Kitakyushu-shi Yahatanishi-ku, Fukuoka-ken

  Honjo Station - JR Chikuho Line (Wakamatsu - Orio) - 15 phút đi bộ, 1.2 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   4-302 Đông Nam (Tòa 4 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥44,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 2LDK
   Phòng:
   4-304 Đông Nam (Tòa 4 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥44,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 2LDK
   Phòng:
   4-405 Đông Nam (Tòa 4 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Hiagari ở Kokurakita-ku

  Village House Hiagari

  Hiagari 4 -9-11, Kitakyushu-shi Kokurakita-ku, Fukuoka-ken

  Nishi-Kokura Station - JR Hitahikosan Line;JR Nippo Main Line (Mojiko - Saiki);JR Kagoshima Main Line (Shimoneseki/Mojiko - Hakata) - 20 phút đi bộ, 1.6 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥52,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 2LDK
   Phòng:
   4-104 Tây Nam (Tòa 4 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực