Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 5

 1. Ngoại thất của Village House Oomura ở Toyohashi-shi

  Village House Oomura

  Omuracho Gokanmori 110, Toyohashi-shi, Aichi-ken

  Shimoji Station - JR Iida Line (Toyohashi - Tenryukyo) - 22 phút đi bộ, 1.7 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   45.36m² / 3DK
   Phòng:
   2-402 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   45.36m² / 2LDK
   Phòng:
   1-401 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥45,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   45.36m² / 3DK
   Phòng:
   4-205 Tây Nam (Tòa 4 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Tsuda ở Toyohashi-shi

  Village House Tsuda

  Yokosukacho Hayashi 1, Toyohashi-shi, Aichi-ken

  Shimoji Station - JR Iida Line (Toyohashi - Tenryukyo) - 3 phút đi bộ, 0.3 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥46,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-401 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥46,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   4-402 Nam (Tòa 4 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥47,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   4-305 Nam (Tòa 4 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Shimogoi ở Toyohashi-shi

  Village House Shimogoi

  Shimogoicho Tenno 17-1, Toyohashi-shi, Aichi-ken

  Shimoji Station - JR Iida Line (Toyohashi - Tenryukyo) - 8 phút đi bộ, 0.7 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥46,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   3-104 Nam (Tòa 3 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥48,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-101 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Ishinomaki ở Toyohashi-shi

  Village House Ishinomaki

  Ishimakicho Noda 6-8, Toyohashi-shi, Aichi-ken

  Akaiwaguchi Station - Toyohashi Railway Azumada Main Line - 31 phút đi bộ, 2.5 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥47,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   66.18m² / 3DK
   Phòng:
   1-303 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Sato ở Toyohashi-shi

  Village House Sato

  Sato 4-26-11, Toyohashi-shi, Aichi-ken

  Aichidaigakumae Station - Toyohashi Railway Atsumi Line - 25 phút đi bộ, 2.0 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

  Tìm căn hộ khác

  Bản đồ
  Gọi cho
  Chúng tôi
  Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
  Khu vực