Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 3

 1. Ngoại thất của Village House Tounoji ở Inuyama-shi

  Village House Tounoji

  Tonoji Nagami 24, Inuyama-shi, Aichi-ken

  Tomiokamae Station - Meitetsu Hiromi Line - 10 phút đi bộ, 0.8 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   3-406 Nam (Tòa 3 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥26,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   3-408 Nam (Tòa 3 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥26,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-407 Nam (Tòa 4 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Fuso ở Niwa-gun

  Village House Fuso

  Kashiwamori Hiratsuka 388, Niwa-gun Fusocho, Aichi-ken

  Fuso Station - Meitetsu Inuyama Line - 11 phút đi bộ, 0.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-306 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-108 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-109 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Haguro ở Inuyama-shi

  Village House Haguro

  Haguro Minamikanaya 48-2, Inuyama-shi, Aichi-ken

  Haguro Station - Meitetsu Komaki Line - 9 phút đi bộ, 0.7 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥46,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   45.36m² / 3DK
   Phòng:
   2-201 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực