Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 6

 1. Ngoại thất của Village House Oomura ở Toyohashi-shi

  Village House Oomura

  Omuracho Gokanmori 110, Toyohashi-shi, Aichi-ken

  Shimoji Station - JR Iida Line (Toyohashi - Tenryukyo) - 22 phút đi bộ, 1.7 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   45.36m² / 3DK
   Phòng:
   2-402 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   45.36m² / 2LDK
   Phòng:
   1-401 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥45,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   45.36m² / 3DK
   Phòng:
   4-205 Tây Nam (Tòa 4 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Chujyo ở Toyokawa-shi

  Village House Chujyo

  Chujocho Konosu 36-2, Toyokawa-shi, Aichi-ken

  Inariguchi Station - Meitetsu Toyokawa Line - 6 phút đi bộ, 0.5 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-301 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥41,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-209 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Tsuda ở Toyohashi-shi

  Village House Tsuda

  Yokosukacho Hayashi 1, Toyohashi-shi, Aichi-ken

  Shimoji Station - JR Iida Line (Toyohashi - Tenryukyo) - 3 phút đi bộ, 0.3 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥46,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-401 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥46,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   4-402 Nam (Tòa 4 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥47,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   4-305 Nam (Tòa 4 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Shimogoi ở Toyohashi-shi

  Village House Shimogoi

  Shimogoicho Tenno 17-1, Toyohashi-shi, Aichi-ken

  Shimoji Station - JR Iida Line (Toyohashi - Tenryukyo) - 8 phút đi bộ, 0.7 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥46,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   3-104 Nam (Tòa 3 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥48,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-101 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Toyokawa ở Toyokawa-shi

  Village House Toyokawa

  Akenocho 1-25-3, Toyokawa-shi, Aichi-ken

  Suwacho Station - Meitetsu Toyokawa Line - 11 phút đi bộ, 0.9 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥48,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   3-501 Đông Nam (Tòa 3 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Odabuchi ở Toyokawa-shi

  Village House Odabuchi

  Odabuchicho Noguro 15-4, Toyokawa-shi, Aichi-ken

  Odabuchi Station - Meitetsu Nagoya Main Line - 2 phút đi bộ, 0.2 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

  Tìm căn hộ khác

  Bản đồ
  Gọi cho
  Chúng tôi
  Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
  Khu vực