Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 4

 1. Ngoại thất của Village House Ishimiya ở Ichinomiya-shi

  Village House Ishimiya

  Tomida Ishimiya 94-1, Ichinomiya-shi, Aichi-ken

  Hagiwara Station - Meitetsu Bisai Line - 42 phút đi bộ, 3.4 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   2-405 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   1-105 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   4-203 Nam (Tòa 4 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Nishi Hagiwara ở Ichinomiya-shi

  Village House Nishi Hagiwara

  Nishihagiwara Shinmeimae 2, Ichinomiya-shi, Aichi-ken

  Futago Station - Meitetsu Bisai Line - 23 phút đi bộ, 1.8 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-505 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 1DK
   Phòng:
   3-506 Nam (Tòa 3 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-507 Nam (Tòa 4 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Kitaima ở Ichinomiya-shi

  Village House Kitaima

  Kitaima Nawashiroichinokiri 68-2, Ichinomiya-shi, Aichi-ken

  Futago Station - Meitetsu Bisai Line - 19 phút đi bộ, 1.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-402 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-409 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   3-105 Nam (Tòa 3 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Hasuike ở Ichinomiya-shi

  Village House Hasuike

  Hasuike Gohigashi 57, Ichinomiya-shi, Aichi-ken

  Hagiwara Station - Meitetsu Bisai Line - 25 phút đi bộ, 2.0 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

  Tìm căn hộ khác

  Bản đồ
  Gọi cho
  Chúng tôi
  Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
  Khu vực