Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 11

 1. Ngoại thất của Village House Niki ở Okazaki-shi

  Village House Niki

  Nikkicho Kawagoshi 82-3, Okazaki-shi, Aichi-ken

  Suenohara Station - Aichikanjo Railway Line - 38 phút đi bộ, 3.0 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-302 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   3-208 Nam (Tòa 3 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-201 Nam (Tòa 4 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Ekaku Shinmachi ở Toyota-shi

  Village House Ekaku Shinmachi

  Ekakushinmachi 3-13, Toyota-shi, Aichi-ken

  Suenohara Station - Aichikanjo Railway Line - 9 phút đi bộ, 0.8 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-109 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-204 Nam (Tòa 4 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Ochiai ở Seto-shi

  Village House Ochiai

  Ochiaicho 336-3, Seto-shi, Aichi-ken

  Owari-Seto Station - Meitetsu Seto Line - 44 phút đi bộ, 3.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 1LDK
   Phòng:
   2-501 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥40,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   1-103 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥40,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.51m² / 2K
   Phòng:
   1-104 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Tanaka ở Toyota-shi

  Village House Tanaka

  Tanakacho 4-32-2, Toyota-shi, Aichi-ken

  Tsuchihashi - Meitetsu Mikawa Line - 18 phút đi bộ, 1.5 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   5-206 Nam (Tòa 5 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Harihara ở Seto-shi

  Village House Harihara

  Hariharacho 24-8, Seto-shi, Aichi-ken

  Owari-Seto Station - Meitetsu Seto Line - 43 phút đi bộ, 3.5 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥49,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-403 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥51,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   57.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-301 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Wakabayashi ở Toyota-shi

  Village House Wakabayashi

  Takamicho 5-1, Toyota-shi, Aichi-ken

  Takemura Station - Meitetsu Mikawa Line - 13 phút đi bộ, 1.0 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này
  • Ngoại thất của Village House Kitayama ở Seto-shi

   Village House Kitayama

   Kitayamacho 25, Seto-shi, Aichi-ken

   Mizuno Station - Meitetsu Seto Line - 2 phút đi bộ, 0.2 km

   Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này
   • Ngoại thất của Village House Miai ở Okazaki-shi

    Village House Miai

    Miaicho Gohonmatsu 6-3, Okazaki-shi, Aichi-ken

    Otogawa Station - Meitetsu Nagoya Main Line - 9 phút đi bộ, 0.7 km

    Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này
    • Ngoại thất của Village House Tanaka Dai 2 ở Toyota-shi

     Village House Tanaka Dai 2

     Tanakacho 4-32-3, Toyota-shi, Aichi-ken

     Tsuchihashi - Meitetsu Mikawa Line - 19 phút đi bộ, 1.5 km

     Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này
     • Ngoại thất của Village House Kyougamine Tower ở Toyota-shi

      Village House Kyougamine Tower

      Kyogamine 1-24-2, Toyota-shi, Aichi-ken

      Koshido Station - Meitetsu Mikawa Line - 26 phút đi bộ, 2.1 km

      Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

      Tìm căn hộ khác

      Bản đồ
      Gọi cho
      Chúng tôi
      Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
      Khu vực