Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 3

 1. Ngoại thất của Village House Matsumori ở Mino-shi

  Village House Matsumori

  Matsumori 2195, Mino-shi, Gifu-ken

  Matsumori Station - Nagaragawa Railway Etsuminan Line - 1 phút đi bộ, 0.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥20,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-406 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-106 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥28,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-102 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Shimouchi ở Seki-shi

  Village House Shimouchi

  Shimochi 1423-4, Seki-shi, Gifu-ken

  Seki-Shimouchi Station - Nagaragawa Railway Etsuminan Line - 16 phút đi bộ, 1.3 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-504 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-507 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-508 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Kasagami ở Mino-shi

  Village House Kasagami

  Kasagami 1312-5, Mino-shi, Gifu-ken

  Matsumori Station - Nagaragawa Railway Etsuminan Line - 38 phút đi bộ, 3.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥24,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   2-404 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   1-104 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥29,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   2-105 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực