Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 2

 1. Ngoại thất của Village House Kunimoto ở Fukuroi-shi

  Village House Kunimoto

  Kunimoto 2254-2, Fukuroi-shi, Shizuoka-ken

  Aino Station - JR Tokaido Main Line (Atami - Hamamatsu) - 30 phút đi bộ, 2.4 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   3-408 Nam (Tòa 3 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.61m² / 2K
   Phòng:
   4-408 Nam (Tòa 4 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥23,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-406 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Asaba ở Fukuroi-shi

  Village House Asaba

  Asaba 2434-6, Fukuroi-shi, Shizuoka-ken

  Fukuroi Station - JR Tokaido Main Line (Atami - Hamamatsu) - 32 phút đi bộ, 2.6 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-403 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-507 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-507 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực