Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 4

 1. Ngoại thất của Village House Imaizumi ở Fuji-shi

  Village House Imaizumi

  Imaizumi 4001-5, Fuji-shi, Shizuoka-ken

  Gakunan-Harada Station - Gakunan Railway Line - 29 phút đi bộ, 2.3 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥25,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-407 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥30,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-104 Nam (Tòa 4 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Hiromi ở Fuji-shi

  Village House Hiromi

  Hirominishihoncho 3, Fuji-shi, Shizuoka-ken

  Gakunan-Harada Station - Gakunan Railway Line - 36 phút đi bộ, 2.9 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   2-203 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Ishizaka ở Fuji-shi

  Village House Ishizaka

  Ishizaka 606-9, Fuji-shi, Shizuoka-ken

  Hon-Yoshiwara Station - Gakunan Railway Line - 35 phút đi bộ, 2.8 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này
  • Ngoại thất của Village House Fujimidai ở Fuji-shi

   Village House Fujimidai

   Fujimidai 5-2-9, Fuji-shi, Shizuoka-ken

   Gakunan-Harada Station - Gakunan Railway Line - 25 phút đi bộ, 2.0 km

   Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

   Tìm căn hộ khác

   Bản đồ
   Gọi cho
   Chúng tôi
   Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
   Khu vực