Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 3

 1. Ngoại thất của Village House Haji ở Setochi-shi

  Village House Haji

  Osafunecho Haji 1131-4, Setochi-shi, Okayama-ken

  Osafune Station - JR Ako Line - 18 phút đi bộ, 1.5 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-404 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   1-306 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-305 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Ushimado ở Setochi-shi

  Village House Ushimado

  Ushimadocho Kashino 847-4, Setochi-shi, Okayama-ken

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   1-510 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   1-404 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.83m² / 2DK
   Phòng:
   1-310 Nam (Tòa 1 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Oku ở Setochi-shi

  Village House Oku

  Okucho Yamadanoshou 420-2, Setochi-shi, Okayama-ken

  Oku Station - JR Ako Line - 4 phút đi bộ, 0.3 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥40,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 2K
   Phòng:
   2-205 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥42,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   33.54m² / 1LDK
   Phòng:
   2-204 Nam (Tòa 2 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực