Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 5

 1. Ngoại thất của Village House Miyanosawa ở Teine-ku

  Village House Miyanosawa

  Nishimiyanosawa 4 Jo 3-2-10, Sapporo-shi Teine-ku, Hokkaido

  Inazumikoen Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 16 phút đi bộ, 1.3 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   1-502 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   5-507 Tây Nam (Tòa 5 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   5-508 Tây Nam (Tòa 5 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Shinkawa ở Kita-ku

  Village House Shinkawa

  Shinkawa 6 Jo 15-6, Sapporo-shi Kita-ku, Hokkaido

  Hassamu Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 33 phút đi bộ, 2.6 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.81m² / 1LDK
   Phòng:
   6-504 Tây Nam (Tòa 6 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng gas FF
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥33,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.72m² / 1LDK
   Phòng:
   2-402 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.72m² / 1LDK
   Phòng:
   3-403 Tây Nam (Tòa 3 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng gas FF
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Teine ở Nishi-ku

  Village House Teine

  Miyanosawa 3 Jo 3-19, Sapporo-shi Nishi-ku, Hokkaido

  Miyanosawa Station - Sapporo Municipal Subway Tozai Line - 11 phút đi bộ, 0.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   1-404 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   1-407 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   1-409 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Tomioka ở Teine-ku

  Village House Tomioka

  Tomioka 1 Jo 4-4, Sapporo-shi Teine-ku, Hokkaido

  Inazumikoen Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 2 phút đi bộ, 0.1 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥37,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   7-303 Tây Nam (Tòa 7 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Hassamu ở Nishi-ku

  Village House Hassamu

  Hassamu 11 Jo 6-6, Sapporo-shi Nishi-ku, Hokkaido

  Hassamu Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 11 phút đi bộ, 0.9 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

  Tìm căn hộ khác

  Bản đồ
  Gọi cho
  Chúng tôi
  Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
  Khu vực