Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 10

 1. Ngoại thất của Village House Fukuzumi ở Toyohira-ku

  Village House Fukuzumi

  Fukuzumi 2 Jo 7-3-3, Sapporo-shi Toyohira-ku, Hokkaido

  Fukuzumi Station - Sapporo Municipal Subway Toho Line - 18 phút đi bộ, 1.4 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥25,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   2-308 Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   2-407 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   3-201 Nam (Tòa 3 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Miyanosawa ở Teine-ku

  Village House Miyanosawa

  Nishimiyanosawa 4 Jo 3-2-10, Sapporo-shi Teine-ku, Hokkaido

  Inazumikoen Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 16 phút đi bộ, 1.3 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   1-502 Tây Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   5-507 Tây Nam (Tòa 5 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   5-508 Tây Nam (Tòa 5 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Shinkawa ở Kita-ku

  Village House Shinkawa

  Shinkawa 6 Jo 15-6, Sapporo-shi Kita-ku, Hokkaido

  Hassamu Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 33 phút đi bộ, 2.6 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥33,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.72m² / 1LDK
   Phòng:
   2-402 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥33,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.72m² / 1LDK
   Phòng:
   3-403 Tây Nam (Tòa 3 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Máy sưởi dùng gas FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.72m² / 1LDK
   Phòng:
   2-403 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Teine ở Nishi-ku

  Village House Teine

  Miyanosawa 3 Jo 3-19, Sapporo-shi Nishi-ku, Hokkaido

  Miyanosawa Station - Sapporo Municipal Subway Tozai Line - 11 phút đi bộ, 0.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   1-404 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   1-407 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   34.34m² / 1LDK
   Phòng:
   1-409 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Tomioka ở Teine-ku

  Village House Tomioka

  Tomioka 1 Jo 4-4, Sapporo-shi Teine-ku, Hokkaido

  Inazumikoen Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 2 phút đi bộ, 0.1 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥37,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   39.51m² / 1LDK
   Phòng:
   7-303 Tây Nam (Tòa 7 / Tầng 3)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Higashi Tsukisamu ở Toyohira-ku

  Village House Higashi Tsukisamu

  Tsukisamu Higashi 1 Jo 13-4, Sapporo-shi Toyohira-ku, Hokkaido

  Fukuzumi Station - Sapporo Municipal Subway Toho Line - 1 phút đi bộ, 0.1 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥50,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.21m² / 2LDK
   Phòng:
   2-505 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥51,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.21m² / 2LDK
   Phòng:
   1-501 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Máy sưởi dùng dầu hỏa FF
   Xem Phòng
 7. Ngoại thất của Village House Kami Nopporo ở Atsubetsu-ku

  Village House Kami Nopporo

  Kaminopporo 1 Jo 2-3, Sapporo-shi Atsubetsu-ku, Hokkaido

  Hibarigaoka Station - Sapporo Municipal Subway Tozai Line - 16 phút đi bộ, 1.3 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥51,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   55.99m² / 2LDK
   Phòng:
   3-502 Tây Nam (Tòa 3 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 8. Ngoại thất của Village House Sakuradai Tower ở Atsubetsu-ku

  Village House Sakuradai Tower

  Atsubetsu Nishi 4 Jo 1-7, Sapporo-shi Atsubetsu-ku, Hokkaido

  Atsubetsu Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 14 phút đi bộ, 1.1 km

  Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này
  • Ngoại thất của Village House Kotoni Dai 2 ở Nishi-ku

   Village House Kotoni Dai 2

   Hassamu 10 Jo 1-2, Sapporo-shi Nishi-ku, Hokkaido

   Hassamu-Chūo Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 7 phút đi bộ, 0.5 km

   Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này
   • Ngoại thất của Village House Hassamu ở Nishi-ku

    Village House Hassamu

    Hassamu 11 Jo 6-6, Sapporo-shi Nishi-ku, Hokkaido

    Hassamu Station - JR Hakodate Main Line (Otaru - Asahikawa) - 11 phút đi bộ, 0.9 km

    Không còn căn nào trống Xem Căn hộ này

    Tìm căn hộ khác

    Bản đồ
    Gọi cho
    Chúng tôi
    Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
    Khu vực