Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078

Tìm căn hộ khác

Bản đồ

Kết quả phù hợp: 10

 1. Ngoại thất của Village House Iwaki ở Iwaki-shi

  Village House Iwaki

  Onahamashimokajiro Tatenokoshi 31, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥21,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   6-402 Nam (Tòa 6 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥22,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-408 Nam (Tòa 4 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥27,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   4-204 Nam (Tòa 4 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 2. Ngoại thất của Village House Kurosuno ở Iwaki-shi

  Village House Kurosuno

  Izumimachikurosuno Waseda 136, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Ueda Station - JR Joban Line (Toride - Iwaki) - 37 phút đi bộ, 3.0 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Cho thuê:
   ¥30,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.47m² / 2DK
   Phòng:
   2-407 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.47m² / 2DK
   Phòng:
   2-307 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 3)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.47m² / 1LDK
   Phòng:
   2-401 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 3. Ngoại thất của Village House Nakoso ở Iwaki-shi

  Village House Nakoso

  Nishikimachi Sagiuchi 12-5, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Ueda Station - JR Joban Line (Toride - Iwaki) - 26 phút đi bộ, 2.1 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥31,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-502 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   1-507 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥38,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-108 Nam (Tòa 2 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 4. Ngoại thất của Village House Tairayamazaki ở Iwaki-shi

  Village House Tairayamazaki

  Tairayamazaki Baba 14, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Kusano Station - Joban Line (Iwaki - Sendai) - 23 phút đi bộ, 1.8 km

  2 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-107 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥32,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   28.98m² / 2K
   Phòng:
   1-201 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 5. Ngoại thất của Village House Tairanumanouchi ở Iwaki-shi

  Village House Tairanumanouchi

  Tairanumanouchi Suwabara 1-3-2, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥34,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-507 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-406 Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-502 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 6. Ngoại thất của Village House Onahama ở Iwaki-shi

  Village House Onahama

  Onahamaokaona Shiota 1-1, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Izumi Station - JR Joban Line (Toride - Iwaki) - 58 phút đi bộ, 4.6 km

  1 Căn còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥35,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-507 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 7. Ngoại thất của Village House Shimofunao ở Iwaki-shi

  Village House Shimofunao

  Jobanshimofunaomachi Murayama 35-1, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Yumoto Station - JR Joban Line (Toride - Iwaki) - 36 phút đi bộ, 2.9 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-403 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥37,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   2-403 Đông Nam (Tòa 2 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-508 Đông Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 8. Ngoại thất của Village House Ueda ở Iwaki-shi

  Village House Ueda

  Uedamachi Higashiarada 36-2, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Ueda Station - JR Joban Line (Toride - Iwaki) - 8 phút đi bộ, 0.7 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥36,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-502 Nam (Tòa 1 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-407 Nam (Tòa 1 / Tầng 4)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Cho thuê:
   ¥41,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.08m² / 3DK
   Phòng:
   1-203 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 9. Ngoại thất của Village House Yoshima ở Iwaki-shi

  Village House Yoshima

  Yoshimamachi Shimoyoshima Mukaiyama 26-3, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Uchigo Station - JR Joban Line (Toride - Iwaki) - 30 phút đi bộ, 2.4 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥39,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.55m² / 2DK
   Phòng:
   1-201 Nam (Tòa 1 / Tầng 2)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥44,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   40.55m² / 2DK
   Phòng:
   1-106 Nam (Tòa 1 / Tầng 1)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥45,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   53.96m² / 3DK
   Phòng:
   2-503 Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
 10. Ngoại thất của Village House Jouban ở Iwaki-shi

  Village House Jouban

  Jobankamiyunagayamachi Yudaido 135-5, Iwaki-shi, Fukushima-ken

  Yumoto Station - JR Joban Line (Toride - Iwaki) - 17 phút đi bộ, 1.4 km

  Còn trống Xem Căn hộ này
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥40,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   54.65m² / 3DK
   Phòng:
   2-503 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥41,000
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   54.65m² / 3DK
   Phòng:
   2-502 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng
  • Toàn cảnh VR
   Cho thuê:
   ¥41,500
   DIỆN TÍCH PHÒNG:
   54.65m² / 3DK
   Phòng:
   2-501 Tây Nam (Tòa 2 / Tầng 5)
   Toàn cảnh VR
   Đã cải tạo
   Thú cưng
   Điều hòa không khí
   Xem Phòng

Căn hộ phù hợp cho người nước ngoài ở Iwaki, Fukushima

Iwaki, một thành phố của Nhật Bản tọa lạc tại tỉnh Fukushima, nằm dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Một số điểm nổi bật của thành phố bao gồm các hang động đá vôi ngoạn mục, Abukumado, ngôi đền hùng vĩ Shiramizu Amidado và thủy cung quyến rũ với những loài cá kỳ lạ được trưng bày.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc chuyển đến Iwaki để theo đuổi các cơ hội việc làm ở đây, bạn sẽ rất vui khi biết rằng thành phố có rất nhiều điều để bạn khám phá và thực hiện. Tuy nhiên, tìm kiếm một nơi ở thoải mái, giá cả phải chăng có thể không dễ dàng. Với suy nghĩ đó, Village House sẽ giúp cho hành trình săn nơi ở tại Iwaki đỡ vất vả hơn.

Bắt đầu với một mức chi phí thấp khoảng 28.000 Yên và không cần tiền trao chìa khóa hay tiền đặt cọc *, việc tìm kiếm một căn hộ phù hợp với túi tiền có thể trở nên dễ dàng. Chúng tôi cung cấp nhiều loại phòng thuê tại Iwaki khác nhau trên khắp thành phố. Đội ngũ tư vấn thân thiện của chúng tôi rất mong muốn được hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn một căn hộ phù hợp với nhu cầu sống của bạn.

Hãy bắt đầu hành trình tìm kiếm cùng chúng tôi để tìm được căn hộ bạn yêu thích và từ đó bạn sẽ có thể bắt đầu khám phá Iwaki.

Tìm Căn Hộ Thoải Mái Và Giá Rẻ Cho Thuê Tại Iwaki

Điều quan trọng là bạn cần cân nhắc các nhu cầu sinh hoạt và sở thích của bạn khi tìm kiếm một nhà thuê tại Iwaki. Bạn mong muốn có thể đi bộ đến nơi làm việc hay ở gần các tiện nghi nhất định? Hoặc bạn đang cần tiết kiệm ngân sách và cần một căn hộ nằm trong phạm vi giá nhất định?

Village House Tairayamazaki chỉ cách trường mẫu giáo Hotaru 5 phút đi bộ, đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Ngoài ra, sẽ rất thuận tiện để đi đến các khu vực khác của thành phố vì Ga Kusano trên Tuyến Jōban (Iwaki - Sendai) cũng chỉ cách đó khoảng 20 phút đi bộ. Bên cạnh đó, Village House Nakoso cũng là một lựa chọn tuyệt vời khác vì Trường Tiểu học Nishiki của Thành phố Iwaki nằm ngay cạnh căn hộ và Trường Mẫu giáo Nishiki Thành phố Iwaki cách đó chỉ 5 phút đi bộ.

Bạn cũng nên xem xét kích thước của căn hộ và số lượng phòng ngủ. Bạn có thể thuê các căn hộ 2K ấm cúng tại Village House Iwaki  với mức giá hấp dẫn chỉ khoảng 33.000 Yên, đây là lựa chọn tuyệt vời cho bạn bè hay một cặp vợ chồng trẻ.

Nếu bạn thích có nhiều không gian phòng khách hơn, Village House Onahama cung cấp căn hộ 2 phòng ngủ 2LDK xinh xắn tạo điều kiện cho bạn có không gian để thư giãn vào buổi tối hoặc giải trí với bạn bè vào cuối tuần - giá bắt đầu từ khoảng 46.000 Yên.

Đối với các gia đình lớn hơn, Village House Tairanumanouchi cung cấp các căn hộ 3DK có thêm số lượng phòng ngủ và bắt đầu với mức giá hợp lý chỉ khoảng 30.000 Yên. Tất cả các chung cư Iwak của chúng tôi còn nằm gần các tiện ích như ngân hàng, bưu điện cũng như hệ thống giao thông công cộng - khiến nơi đây trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những ai ưu tiên sự tiện lợi.

Hãy khám phá hết danh sách các căn hộ ở Village House căn hộ tại Iwaki để tìm được căn hộ thích hợp cho dành bạn ngay hôm nay.

Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Cuộc Sống Ở Iwaki

 1. Q

  1. Một số lợi ích của việc chọn Village House là gì?

  A

  Có rất nhiều lợi ích khi bạn chọn sống tại Village House như:

  • Hỗ trợ vận chuyển (giá trị 1 tháng thuê (lên đến 30.000 Yên). Số tiền này sẽ được áp dụng cho tổng chi phí chuYên đến ban đầu của bạn, cũng có thể bao gồm rèm cửa và đèn trần mà bạn đặt mua qua chiến dịch Nitori do chúng tôi cung cấp.
  • Một tháng tiền thuê miễn phí
  • Phiếu giảm giá của công ty vận chuyển
  • Ưu đãi khi giới thiệu bạn bè (thẻ QUO trị giá 10.000 Yên cho người giới thiệu và 1 tháng thuê miễn phí cho bạn của bạn (chỉ dành cho cư dân mới).

  Tuy nhiên, xin lưu ý rằng những ưu đãi này chỉ dành cho một số căn hộ tại Village House. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp thêm thông tin và chi tiết trong buổi đi xem nhà của bạn.

 2. Q

  2. Làm thế nào để đăng ký thuê căn hộ tại Iwaki với Village House?

  A

  Để thuê một căn hộ ở Iwaki, hãy đảm bảo bạn đã chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau:

  • Đơn đăng ký
  • Giấy tờ tùy thân có ảnh
  • Bản sao Giấy chứng nhận thu nhập (Bảng lương gần đây nhất, bảng sao kê lương, biên nhận lương hưu, v.v.)
  • Bản sao Sổ ngân hàng (Sổ ngân hàng của tài khoản bạn nhận lương và tài khoản mà bạn muốn sử dụng để thanh toán tiền thuê nhà)
  • Tài liệu Bảo hiểm

  Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần bạn nộp các tài liệu khác, tùy thuộc vào quá trình đánh giá.

 3. Q

  3. Tôi có thể đăng ký một phòng hiện không còn trống không?

  A

  Bạn không thể thuê các phòng không còn trống. Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp dịch vụ thông báo cho bạn thêm thông tin về các phòng trống mới. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ thông báo này, vui lòng liên hệ với Trung tâm Sumai Soudan.

  Xin lưu ý rằng đơn đăng ký được thực hiện trên cơ sở ưu tiên người đến trước, vì vậy nếu bạn tìm thấy một căn hộ ở Iwaki mà bạn yêu thích, hãy gửi tài liệu đăng ký thuê để bạn tiến gần hơn đến việc đảm bảo nó!

 4. *Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng cá nhân và chi tiết hợp đồng, bạn có thể được yêu cầu thanh toán một khoản đặt cọc.

Tìm căn hộ khác

Bản đồ
Gọi cho
Chúng tôi
Gọi cho Chúng tôi 0120-266-078
Khu vực