Call Us 0120-266-078

Find other properties

Map

Match Results: 1

 1. Village House Shibata

  Funaokanishi 2-23-1, Shibata-gun Shibata-machi, Miyagi-ken

  Funaoka Station - JR Tohoku Main Line (Kuroiso - Rifu - Morioka) - 15 minutes walk, 1.2 km

  No Vacancy See this property

  Find other properties

  Map
  Call Us Call Us 0120-266-078
  Area